Színházi Élet, 1937. december 5–11. (27. évfolyam, 50. szám)

1937-12-05 / 50. szám

Az­­ a jelmeztervező a lánya a szerzőnek Harsányi Kálmánnak, a korán elihu­nyt kiváló magyar költőnek »Ellák« című történelmi drámáját újból műsorra tűzte a Nemzeti Színház. A rendező és a fő­szereplők így nyilatkoznak az klasszikussá vált darabról, illetve immár sze­repeikről: BARSI ÖDÖN: Első színpadi sem. Régóta tanulmányozom a rendező­i színpa­­dot, minden igyekezetem, újat, jót al­kotni. Az »Ellák« külön szívügyem, ugyanis unokaöccse vagyok a megboldo­gult Harsányi Kálmánnak. A darab új befejezést kapott bátyám hátrahagyott jegyzetei alapján, m­ert a régi színpad­technikával nem lehetett kellőleg moz­­gatni a tömeget. A harmadik felvonás domináló jelenete a hún tömegek elvo­nulása a forgószínpad segítségével hűen adja a költő elképzelését. A jelmezeket Harsányi Éva, a költő lánya tervezte. TŐKÉS ANNA: Sok szín, érzés, hangu­lathullámzás jellemzi szerepem, nehéz feladat, de színésznőnek a legszebb. A dráma kulcsa Hildegund kezében van, ő öli meg Attilát és lelkéből tükrözik a nézők elé a két világ, a hun és az idegen megütközése. TIMÁR JÓZSEF: Szeretem a szerepem, bár nem­ könnyű, de szívese­­ birkózom vele, mert érzem, olyant lehet belőle al­kotni, ami művészi és nem­ a közönségnek tetszik. Akadém­ista koromban szerettem volna játszani Ellákot, akkor nem­­ sike­rült, más kapta a szerepet, most a régi vággyal, de nagyobb művé­szi felkészült­séggel igyekszem megeleveníteni. MÁTRAY ERZSI: Jászai Mari híres sze­repét, Rékát játszom. Bizony nagy fel­adat ilyen előd után játszani. Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy Já­szaihoz méltó lehessek. Mátray Erzsi, Timár József és Barsi Ödön az »Ellák« próbáján Az »Ellák« próbája Kürti József, Tőkés Anna és Barsi Ödön rendező­ k ; • Egyszerre két színházban próbálnak Benatzky-operettet: Belvárosi Színházban a »Párizsi nők« címűt. A Terézkörúti Színpadon a »Zöld madár« címűt. Pálóczy, Mezey Mária, Rátkai és Vidor Ferike Kőváry, Náray Teri, Páger, Komár Júlia, Berczy, Hegyi, Peti, Fenyő (Pálházi fotók)

Next