Színházi Élet, 1937. december 5–11. (27. évfolyam, 50. szám)

1937-12-05 / 50. szám

^SZINH^ZI UÉT ZNémeth £ 7Lntal dr. nyilatkozik. ZMiért maradt el a „Villámfénynél" bemutatója Nemi i­s tudjuk, hányadszor halasztják el a Nemzeti Kam­­­arasszínházib­an a »Villámfénynél« című darab bemutatóját. Németh Antal dr. igazgató a­­kö­vetkezőkép nyilatkozik az elhalasztásokról: — Hetek óta elődadásra készen várja a bemutatót Németh Lászlónak, a fiatal ómagyar írónemzedék legérdekesebb egyéniségeinek erőzeiljes ka­maradarabja,­­a »Villámfénynél«. A »Kék róka« páratlan sikere, nem kivétel nélkül táblás házak miatt gondolni sem­ tudunk belátható a csak­időn belül új darab bemutatására Kamaraszínházunkban. Így adódott azután az a furcsa helyzet, hogy a »Villámfénynél« gárdájából ketten is tetőibib ke­­rülnek színpadra egy-egy olyan új alakítással, a­mi­lyet kétsőibib kezdtek próbálni, mint a Németh László darabjában játszandó szerepeiket. Tim­ár József az »Ellák« címszerepében, Szelecziky Zita pedig, aki Németh László drámájában játssza első egészen nagyszab­áíiú szerepét a »Szentivánéji álom« Titániájában. H­o­gy mikor les­z új bemutató a Ka­mara s­zínházb­an, agyetérte —­­hála Istennek — nem tudjuk. Cukorverseny A »Jézusfaragó ember«-ben három kis művész-süvöltvény játszik. A legnevezetesebb köztük Gyuri, akinek már jól csengő Dévényi neve van a művészvilágban, a Laci bátyja révén, aki filmben is játszott fősze­repet. Szóval úgy aránylik a báty­jához,­­mint mondjuk futballban a Sárosi III. i a nagy Sárosihoz. A má­sik kettő: Jakab Laci és Ungvár­y Gyuszi szintén­­ becsülettel megtette kötelességét a Jézusfa­ragó ember minden ed­digi előadásán, úgy, hogy a jubiláris hu­szonötödik estén ia­ gye­rekek patrónusa és leg­jobb barátja, Hosszú Zoltán kedves megepe­tést­ készített elő szá­mukra. Az első felvonás u­tán eu­körversenyt ren­dezett nekik az öltöző­­ben A cukrokat egyenként dobálta föl a mennye­zetre és az volt a győz­tes, akinek a lehulló cu­karicákat előbb sikerült elkapnia. Volt is nagy izgalom a gyerekek közt, de verekedés nem lett belőle, mert az ifjú versenyzők Hosszú Zoltán háta mögött meg­egyeztek, hogy meccs alatt nem esz­nek egy szem cukrot sem, ellenben meccs után testvériesen megosztoz­nak, így is történt. Később, amikor már egyenlő arányban elosztották a cukrot. Hosszú Zoltán szép székely népmeséket mondott nekik, míg a gyerekek csöndesen majszoltak. Kü­lön is megédesítették Hosszú Zoltán meséit. Hosszú Zoltán és a cukorver­seny résztvevői: Dévényi Gyuri, Jakab Laci és Ungváry Gyuszi (Pálházy foto)

Next