Színházi Élet - 1938/4. szám

­ A "Falu rossza" Amerikai és angol film­rendezők és producerek gyakran hangoztatják, hogy a magyar filmek kö­zül főleg a vidék és a falu életéből merített cse­lekmények érdeklik a kül­földi publikumot. Ennek az elgondolásnak a jegyé­ben készült el Pásztor Béla új filmje, Tóth Ede díjnyertes népszínművé­nek, a »Falu rosszá«-nak filmváltozata. Hogy a külföldi filmeseknek iga­zuk van, az most leigazo­lódott Pásztor Béla film­jénél: a »Falu rosszá«-t eddig 17 európai és ten­gerentúli országba kötöt­ Ölvedy Zsófi Somogyi Bogyó Dayka Margit­ték le. Greguss Zoltán Somlay Arthur Hoykó Ferenc Pásztor Béla Rózsahegyi Kálmán a »Falu rossza« főszereplői és rendezője (Unitas film — Faludi fotók)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék