Színházi Élet - 1938/11. szám

gyünk, ha ilyenek! Egyszóval Bás­thy megszédül és ezt igen meggyő­zően cselekszi. Lévén ő az egyedüli piacosabb férfi a hatodik emele­ten, ez igen gyászos következmé­nyekkel jár. Kíváncsi vagyok, hogy az új lakó, aki éppen a függöny legördülésekor mutatkozik be, milyen újabb komplikációkat fog eredményezni? Eset­leg elmegyek a jövő hé­ten és megnézem, mert a »Hatodik emelet« na­gyon tetszik nekem és szívesen megnézem má­sodszor is. A szerző célja megmu­tatni, hogy nincsen kü­lönbség élet és élet kö­zött, csak éppen az ará­nyok mások. Nagyító­üvegen át a vízcsőtt élete. Kedves, megható, mulatságos, drámai, sőt bohónati jelleg se hiány­zik belőle, — utóbbi mű­fajt Gombaszögi Ella és Medgyaszay Vilma re­prezentálják remekül. Orsolya Erzsi, Szemlér Mária, Ajtay Andor és Keleti László sikerrel támogatják őket a mu­lattatás örömében. Ró­zsahegyi Kálmán maga a szív és a közvetlenség. Ha nem volna férfi, azt mondanám, hogy bájával aranyozza be szerepét. roxy: Nam 16182? EDWIGE: Ha te mellettem vagy, nemi Perényi, Tolnay Klári, Ajtay Andor, Szemlér Mária, Medgyaszay szögi Ella, Orsolya Erzsi, Keleti László. Pesti Színház: Hatodik emelet Vilma, Gomba­(Foto Szántó) HOCHPOT: Csak azt akarom mondani édes gyermekeim, hogy Itt vannak a taxik Tolnay Klári, Drózsahegyi Kálmán, Perényi László Piatl Színház: Hatodik emelet 12

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék