Színházi Élet, 1938. május 14. (28. évfolyam, 21. szám)

1938-05-14 / 21. szám

Az epizodista szerep­kör a sajtókritika szempontjából mindig hálátlan volt. A szűk határok közé szorított beszámoló terjedelme nem engedi meg, hogy minden szereplő érde­me szerint megkapja a maga méltatását. Rend­szerint sommásan inté­zik el őket, a »jók­ vol­tak még...« rovatban. Pedig — ha nem is mindig láthatóan, — rajtuk fordul meg a darabok sikere, mert ők töltik ki élettel a mese pihenőit. A most futó darabokban hat ilyen bravúros epizód­szereplőt látunk: Bihari József a Víg­színház újdonságában, a »Fehér és feketében« egy félszeg könyvelőt játszik, őt viszi magá­val Komár a színház­ba, hogy imádóját fél­tékennyé tegye. Mind­össze egy jelenete van, de minden mozdulatára hangtalan nyíltszíni tapsot kap. Dán Klári a Pódium­ban játszik. A »Pszi­choanalitikusnál« című tréfa parasztmenyecs­kéje, aki az urát hozza föl a lélekboncolóhoz, és humorát hálás neve­téssel és sok tapssal jutalmazza a közönség. A könyvelő úr! Bihari József A menyecske: Dán Klári (Angelo fotók) Matány Antal (Pálházy foto)

Next