Színházi Élet - 1938/30. szám

­­SZ ! Két új szerződés a nemzetiben Kik lesznek új tagok a Nemzetiben! Ez, mindig érdekes és izgalmas kér­dés. Az idén is több is­mert nevű színész nevét emlegetik, de ezeket a híreket eddig még meg sem cáfolták, meg sem erősí­tették. Egyelőre a Nem­zeti új tagképpen mind­össze két ifjú akadémis­tát szerződtetett. A két­­fiatal Nemzeti színház­beli tag neve: Rajczy La­jos és Kenessey Ferenc. Szilassy László és Mezey Mária Márkus Park Színház: »Szomjas krokodil« (Foto Angelo) 25.-ször szomjas a­­Krokodil Az idei legidősebb nyá­ri produkció, a Szomjas krokodil jubilál: most játsszák huszonötödször. Egy fiatal magyar színész regényes dániai házassága Berend István, az időnként Budapesten is fel­bukkanó, de főleg­ külföldön turnézó és külföldön bolyongó kedves magyar amorozó néhány hónap óta Kopenhágában tartózkodik. A dán fővárosban egy garden partyn megismerkedett Irmelin Ráth-tal, egy dúsgazdag cipőgyáros leányával. A pesti színész és a dán kislány egész délután és este együtt táncol­tak, sétáltak, szórakoztak és másnap reggel Irmelin kisasszony kijelentette édesapjának, hogy férjhez megy a magyar színészhez. Rövid családi vita után megtörtént a bemutatko­zás, majd néhány nappal később a család örö­mmel és szeretettel egyezett bele a tervezett házasságba. E hónap végén már meg is lesz az esk­üvő: Irmelin Róth-ból Berend Istvánné lesz. A darabban egyébként a bemutató óta fontos sze­replőváltozás­­ történt: Básthy Lajos, a bonvi­ván, filmkötelezettségei miatt kilépett az együt­tesből és szerepét Szi­lassy László, a Belvárosi Színház fiatal és tehetsé­ges tagja vette át. Sikere van az új bonvivánnak is és a 25. előadáson a kö­zönség szeretettel ünne­pelte Meze­y Máriát, a Alice-t, Gárdonyit, Keletit f­ürdőtrikós primadonnát, a kis Latabárt, Rajna és Sárossyt. Berend látván av Irmelin Rádi 32 Szedő Miklós villát vett Szedő Miklós, a ked­ves és népszerű opera-és rádióénekes, villát vásárolt Gyömrőn. Lá­zár Ödönnek, a Király Színház volt igazgató­jának villáját vette meg, már meg is kezdte a költözködést. Az énekes nemcsak nyá­ron, hanem télen is új, gyömrői villájában fog lakni.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék