Színházi Élet - 1938/40. szám

csak a felvétel céljaira készült ez az építkezés, amelynek azonban olyan sikere volt, hogy Hódmezővásárhely vá­rosa megvásárolta. — Mit csinál vele? — Kirándulóhely és üdülőtelep lesz belőle. A festői szépségű kis falucska bizonyára sok látogatót vonz. — Mit hallott a többi készülő filmről? — Befejezték az »Uz Bence« külső felvéte­leit is. Jávor Pálnak az utolsó napokban egy kis nézeteltérése tá­madt a filmben sze­replő medvével, amely alaposan összekarcolta kitűnő partnerét. Né­hány nappal rá a »Far­k­as­ kaland« egyik elő­adásán érte egy kis baleset Jávort, aki leesett a lépcsőn és jobb karját sebesítette meg. A kettős sérülés viszont kettős sikerrel járt, mert úgy a darabban, mint a filmben a legnagyobb tetszést aratta. — Meséljen valami iie pletykát is. — Előbb még elmondom Alpár Gitta megérkezését Dél-Ameriká­ból Newyorkba. A hajón kiszállás előtt két szigorú arcú úriember ke­reste fel. Nem akarta őket fogadni, mondván, hogy majd csak a száraz­földön. A két gentleman azonban akadékoskodott és követelte, hogy azonnal hallgassa meg őket. Csak­hamar kiderült, hogy az egyik newyorki rádiótársaság emberei, meg akarták előzni a kollégákat és szerződést kínáltak az énekesnőnek. Azóta Alpár Gitta már énekelt is a newyorki rádióban. — Most aztán pletykázzon! Egé­­­szen elhanyagolta ezt a műfajt. — Bródy Juci, Bródy István ren­dező kisebbik lánya, aki most egy operettrevűben szerepel, — meny­asszony. Akárcsak a nővére, k is holland ifjúhoz megy feleségül. — Igaz, hogy Fejes Terinek is rövidesen meg lesz az esküvője? — ő maga cáfolta meg ezeket a híreszteléseket, mondván: »már ép­pen eleget voltam férjnél, egyelőre beszüntetem a házasságkötést.« Egy hollywoodi sztár bizonyára csodál­kozna ezen a kijelentésen, mert hi­szen Fejes Terinek mindössze két férje volt. Igaz, hogy összesen há­romszor vált el, miután Békássy Istvánnal kétszer esküdött meg. — Reméljük, hogy mielőbb látjuk kedvencünket a színpadon! Mesél­jen még valamit. — Ráday Imre, aki most egyik legnagyobb sikerét aratja a Teréz­körúti Színpadon, új mellékfoglal­kozást talált. Filmet írt, mégpedig a szakemberek szerint nagyon pom­pásat. Egy művészpárról szól a filmmese. Színházi kérdések miatt összevesznek és válni készülnek. Közben azonban fel kell, hogy lép­jenek együtt. Az új szerep és az új László Miklós, az Amerikába költözött színész-író, a newyorki Fifth Avenueu, dr. Bartha Györgynével. 23

Next