Színházi Élet - 1938/42. szám

M­4-IAZI Sekszpír a Komédiában A Komédia Orfeum első műsorát hat­van táblás ház tapsolta végig­. A má­sodik műsorát szombaton este mutatta be Kölcsön­kért Sekszpir címen, amely méltó utóda lett a híressé vált »Bika­vonat«-nak. Nem kell megijedni, a ko­moly cím mögött nem sekszpiri dráma bújik meg, hanem életvidám mókák egész tömege,­­amelyet kabaréirodal­m­unk legjobbjai írtak. Kell­ér, Kőváry, Görög, Nádassy, Halász és Erdőss egy­f­elvonásosai két órára vidámsággal, ne­vetéssel töltik meg a Komédia Orfeum nézőterét. A történelmi revüt Kőváry rendezte. Jó keretet adott hozzá Básthy István színes díszleteivel. A szereplők között elsősorban Rott Sándort kell megemlítenünk, akit végig ünnepelt a közönség. Szilágyi Marcsa elragadó temperamentumával ragadta magával a mulatni vágyó publikumot. Radó Sán­dor Tell Vilmos történelmi figuráját eleveníti meg, Barna Anci, mint Delila kapott sok tapsot. De az egész együttes dicséretet érdemel, különösen Simonyi Magda, Bányai Tuni, Békeffy, Misoga, Szalay és Pajor, aki új tagja a Komé­diának. Az egész revüt színesen kap­csolja össze Kőváry szellemes konfe­ransza, amelyet a közönség sok tapssal honorál. A revü a jókedv jegyében in­dult és reméljük, hogy sikerben felül­múlja elődjét. Északsarki nő Szilágyi Marcsa ás Radó Sándor Sámson és Delila Kőváry Gyula, Barna Anci, Rott Sándor Komádia Orfeum: »Kölcsönkért Sekszik­« (Fotó László) 38

Next