Színházi Élet - 1938/48. szám

ről megnézte az emléktárgyat, a legnagyobb örömmel és csodálko-­­zással tapasztalta, hogy az neki szól, a szereplők készítették és vala­mennyien belevésték a nevüket. — Novemberi költözködés? —• A múltkor felsoroltakon kívül új lakásba költözött Senyei Vera­bi is, aki szintén a Várnak lett lakója. V. A Lovas­ úton bérelt új hajlékot, de a lakásavató vacsorát majd csak a­­ Belvárosi Színház darabjának jubi­láris estéjén óhajtja megrendezni. — Mit hallott Bársony Rózsiról? — Milánóból érkezett jelentések szerint neki és a zenés darabnak óriási sikere van a Theatro Nuovo­ban és a sorozatos előadások után sem jön haza a primadonna, hanem előbb a nagyobb olasz városokat lá­togatja az együttessel, majd pedig Párizsba utazik vendégszerepelni. — Apropó Párizs. Molnár Ferenc még ott tartózkodik? — Már csomagol, hogy San­re­móba utazzon. Az olasz Riviérán fogja megírni legújabb színdarab­ját. — Hírek a tengerentúlról? — Király Ernő Hollywoodba köl­tözött, szóval együtt van a leányá­val, Henry Costerné Király Kató­val. A filmfővárosban tánciskolát nyitott, a békebeli magyar operett híres bonvivanja. — Min nevettek a héten legjob­ban a Fészekben? — A kedves és vidám színész, va­lamint a túlbuzgó apa esetén. A túl­buzgó apa leánya színésznő, még­pedig nagyon tehetséges. A vidám színész, hogy kedvében járjon a csa­ládnak, a napokban különös árado­zással dicsérte az ifjú színésznő te­hetségét és felháborodásának adott kifejezést afelett, hogy a színház milyen kevés gázsi ellenében robo­toltatja. A felúszított apa azonnal felkereste az igazgatót és a színész kritikájára hivatkozva jelentős gá­zsiemelést kért. A direktor végig­hallgatta az ömlengést, majd rezig­náltan állapította meg, hogy az ő színháza nem tud többet fizetni és ennek alapján a soron következő da­­rabból már ki is hagyta az ifjú szí­nésznőt. Az ambiciózus színészapa most már csak arra kérte a kitűnő vidám színészt, hogy azután ilyen felelőtlenül többé ne magasztalja a leányát. Kezeiket csókolom! Stefániai Imre és Lászlóffy Margit házasságot kötöttek (Foto Angelo) 27 f Amerikai és angol mintára a Színházi Élet honosította meg Magyarországon a »bestseller« intézményét. A bestseller azt jelenti, hogy a könyvkereskedők havonta egyszer nyilatkoznak a könyvpiac leginkább vásárolt könyveiről és így ezeknek a nyilatkozatoknak alapján számszerű módon meg lehet állapítani, mi volt az illető hónap legnagyobb könyvsikere? A bestsellert most át fogjuk hangszerelni zenei térre. Ezentúl a budapesti jazz- és cigányzenekarok is nyilatkoznak majd e hasábokon havonként egyszer arról, hogy melyik új sláger és melyik új magyar nóta aratta a legnagyobb sikert a közönség körében? Így pon­tos statisztikai kimutatásunk lesz az esztendő legnagyobb sikereiről, ami nagyon megg fogja könnyíteni „ kottavásárló közönség dolgát is De h­ogy a hasznost összekössük a kellemes­sel, egyben pályázatot hirdetünk a közönség számára: új, megfelelő, jó magyar hangzású szavakat keresünk a »bestseller« és a »sláger« kifejezésekre. A két legsikeresebb megoldást 50—50 pengővel jutalmazzuk. A pályázat lejárati határideje december 10. Eredményhirdetés a Színházi Élet karácsonyi albumában.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék