Színházi Hét - 1911/12. szám

14. oldal VIVLÁZI ACT 12. szám Lajos jutalomjátékául az igazgatóság a Pry Pált tűzte ki. Kolozsvár I. A kolozsvári téli színházban a héten mutatták be a Babuskát, amelyet egymás­után ötször tűzött ki a direkció. Rozalillát Berky Lili, Yvettet Bátori Elza, Pruniernét Aldor Juliska, a márkit Faragó, Talmit Nagy Gyula, Tiberiusz Csapó játssza. Kolozsvár II. A kolozsvári nyári színházban részint a Mongodin úr feleségét újította fel a társulat, részint a Csitulj szivemet muta­tta be. A főszerepeket F. Berlányi Vanda, Laczkó Aranka, Horváth Paula, Simon Mariska, Dezséri Emma, Horti, Ihász, Dezséri, Hetényi és Nagy Adorján játszották. Nagybecskerek. Vasárnap, e hó 19-ére tűzte ki vendégjátékát Hanako, a japáni tragika és társulata. A japániak a Teaházban és Otake című egyfelvonásosokkal vannak körúton. Nagyvárad. A színház műsorát a Sárga liliom dominálja, amelyet elmúlt heti bemutatója óta már ötször játszottak. A társulat azonkívül­ e héten tartotta meg a Libapásztor reprizét. E héten Legard Adél vendégszerepel szerződtetési célból a Hercegkisasszonyban. ''.'l ||3S Nyíregyháza, Zilahi debreceni társulata négy­napos vendégszereplésben állapodott meg a város vezetőségével. A műsoron az Orvosok­ (Huzella Irén, Rónai Hermin, Fábián Margit, Thury, Dési, Pataki, Kemény, Ligeti, Borbély), a Sárga Lilom a főszerepben Vajda Ilonkával, továbbá a Szivem és a Becstelen szerepelnek. Pápa. Erdó 18-ára, szombatra tűzte ki Szal­kay székesfehérvári társulata a pápai szezon első előadását. Pécs. Az elmúlt héten mutatta be a színház a Hercegkisasszonyt. Az igazgatóság megállapo­dásra jutott Yvonne de Trévilleel, aki a hét egy estéjén hangversenyzett a színházban, igj Pozsony. A hét estéinek egy részét az Arany­lakodalom reprize foglalta le, a délelőttöket pedig a Babuska próbái. A címszerepet Déri Rózsi játssza, a darabot az igazgató maga rendezi, a zenei részt Huber karnagy tanította be. Sopron. A társulat legutóbbi bemutatója a Kard becsülete volt. A főszerepeket Gerzsó Szeréna, Torma, Király Boriska, Ujj, Kemenes, Rákosi játszották. Szeged. Az elmúlt héten Hanako, a japáni tragika vendégszerepelt két estén át társula­tával. A japáni vendégszerepléssel együtt a Robin orvost mutatta be a társulat. E héten Károlyi Leona, a nagyváradi színtársulat mű­vésznője vendégszerepel a szegedi színpadon. Az igazgatóság kérésére Ábrányi Emil konfe­ranszot tart a Sasfiók legközelebbi szegedi elő­adása alatt. Temesvár. A karszemélyzet évenként szoká­sos jutalomjátékát ez idén április 8-án tartják meg. Ez alkalomból Tábori Emil rendezésével egy Temesváron még nem játszott énekes újdon­ság kerül színre. A héten a Nebántsvirágot újí­tották fel Szegőnével, Győzővel, Baláz­zsal, Árkossyval, Haller Irmával, Haraszthy Vilmával, Hajnallal, Mátraival, Táborival a főszerepekben. fí-=== —— Zsigmondi Anna. Greguss Manci. Poloskairtást, fl&Siai Padlóbeeresztést, tást. Bútor- és csillártisztitást, fényesítést. Képek és dísztárgyak aranyozását vállalja Standard Lakástisztitó Társaság Budapest, Kossuth Lajos­ utca 14—16., félemelet. Telefon 66—63. Hivásra azonnal jövünk. AKI A SZINHÁZI HÉTRE EGY ÉVRE ELŐFIZET, AZ INGYEN KRPJfl flZ EDDIG MEGJELENT 0­0 SZÁMOKAT. m­e­ly

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék