Színházi Hét, 1911. március 26–április 2. (2. évfolyam, 13. szám)

1911-03-26 / 13. szám

13. szám SZlflI LAZL UÍT FOGAK és teljes fogsorok szájpadlás nélkül. Arany fogkoronák, arany hidak és mindennemű kautschuk-fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek eltávolítása fölösleges. — Tartós porcellán- és aranytömések 10 évi jótállással. — Fog­húzás teljes érzékteremtéssel. DR. EDELMANN és MÁRFAI fogorvosi és fogtechnikai műterme Budapest, IV., Károly­ körút 26.1. em. Lifthasználat díjmentes. Menyasszonyi fehérnemű-kelengyék FRIEDMANN J. Budapest, IV. ker., Váci­ utca 15. szám. Mintakollekciómat utazóim által kívánságra azonnal bemutatom. 26 éves. N. A. 1. Nem szereti, ha ismeretlenül fölkeresik. 2. 28 éves. 3. Zsidó. A szinészakadé­miát. Miskolcon. 7 éve. 4. Igen. Nem szinésznő. Tyltyl—Mytyl. 1. Zsidó. 2. A jövő szezonban. 3. Becéző neve van. 4. 60 korona 5. Csak volt igaz. T. F. Helyes volt. S. E. Még leány. Cedric. 1. Harminckettő. Református. Nőtlen. 2. Lipót­körút 16. 3. Nemzeti Szinház. 4. Neues Operetten-Theater, Berlin. G. A. 1. Vajda Ernő. Huszon­négy éves 2. Legjobban szeretik, ha sehogy sem kell. Ha muszáj, nagyon keveset. 3. Jelenleg nincs. Old-Daeth. 1. A lehető legjobb. 2. Legjobb a Magyar Színházhoz címezni. Nincs szerződése. 4. Még két évig. 5. a) 10.000 korona, b) 8.000 korona. 6. Kedves 7. Margit „Faust"-ban Losonci érdeklődő. Az akadémiára. Csak négy középiskola szükséges. Ivette. 1. 27 éves. 2. Nem testvére. Sándor. Zsidók. K. I. Pécs. 1. Igen. 2. 6.000 korona. 3. Csak a férje örökölt, de az már jórészt elment. K. P. 1. Igen. 2. Nem­. 3. Harminchárom éves. Két éve. K. Z. 1. Fő­ utca 73. 2. Nem szívesen. O. K. Pécs. 2., 3. Igen. 4. Meg fog jelenni. 5. Sorát ejtjük mindegyiknek. Vígszínház. 1. 41 éves. Kolozsvárt. 2. 31 éves zsidó ugyanott. 3. Huszonöt. 12.000 korona. Ügyvéd. Sylock. Negyvenhárom éves, nőtlen, zsidó, 16.000 korona. Royal-szálloda. Előre be kell jelenteni levélben. V. I. Arad. Harminc­három, nem apja. Nős. 16.000 korona. Szerda : Májusi fagy. 17. oldal. Csütörtök : idegesek. 20. oldal. Péntek : Vízkereszt. 21. oldal. Szombat : Vízkereszt. 21. oldal. Vasárnap: D. u. : Pry Pál. Este: Vízkereszt. mu íz Vasárnap : Délután : Medikus. 22. oldal. Este: A millió. 23. oldal. Hétfő : A millió. 21. oldal. Kedd : Zseni. 24 oldal Szerda : A millió. 23. oldal Csütörtök : A testőr. 25. oldal. Péntek: A millió. 23. oldal. Szombat : Zseni.. 24. oldal. Vasárnap : D. u. : Medikus. Este: A millió. 23. oldal. Vasárnap délután: Cigányszerelem. 26. oldal. Vasárnap este : Babuska. 27. oldal. Hétfő : Babuska. 27. oldal. Kedd : Babuska. 27. oldal. Szerda : Babuska. 27. oldal. Csütörtök : Babuska. 27. oldal. Péntek : Babuska. 27. oldal. Szombat : Babuska. 27. oldal. Vasárnap : Délután : Cigányszerelem. 26. old. Este: Babuska. 27. oldal mt!M: PbzimiAz Vasárnap délután : A sasfiók. 28. oldal. Vasárnap este : Anatol. 29. oldal.­­ Hétfő : Sárga liliom. 30. oldal. Kedd : Anatol. 29. oldal. Szerda : Karenin Anna. 31. old. Csütörtök : Sárga liliom. 30. oldal. Péntek: Anatol. 29. oldal. Szombat: d. u. Kis lord. Este: Parasztok. 32. old. Vasárnap délután : Orvosok.­­ Vasárnap este : Parasztok. 32. oldal. KIADJA „SZÍNHÁZI HÉT" LAPKIADÓ-VÁLLALATA. Igazgató: LÖW DEZSŐ. mm TÁN HÁZ Szinházi hét. nmzETi ^i^zinuÁ/ Vasárnap : Délután : Bábjáték. 16. oldal. Este : Májusi fagy. 17. oldal. Hétfő : Boszorkány. 18. oldal. Kedd: Drághy Éva. 19. oldal. 15. oldal

Next