Színházi Hét - 1911/13. szám

14. oldal /inuszi UCT Szatmár. A társulat a múlt hét szerdáján mutatta be a Medikust. Az igazgatóság három estére terjedő időre vendégszerepésre nyerte meg Hegedűs Gyulát, a Vígszínház művészét. Hegedűs vendégfellépéseiül az Ördögöt, a Tájfunt és a Kis cukrost választotta. Ezen a héten Ha­nako japáni tragikának és társulatának vendég­szereplése van műsoron. Szeged. Az elmúlt hét folyamán két vendége volt a szegedi színháznak. Károlyi Leona,­a nagy­váradi színház primadonnája és Bihari Ákos, a Vígszínház tagja. Két-két estén át vendégszere­peltek. E hó 25-ére tűzte ki az igazgatóság a Hercegkisasszony bemutatóját. A drámai sze­mélyzetet a Becstelen bemutatójának előkészü­letei foglalkoztatják. Fehér Gyula, a Szabadkai színház tagja. 13. szám TÖ­R­LEY TALISMAN -CASINO • RÉSERVÉ FIlNDIl ÁGOSTOM és ZIMMER PÉTER utóda ZIMMER FERENC csász. és kir. udvari szállító, halászmester az egyedüli halkereskedő, ki az összes édes-0­0 vizi és tengeri halfajokat raktáron tartja. 0­0 Balatoni fogás csakis nálam k­apható. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszkö­zöltetnek. FőÜzlet: központi vásárcsarnok. Telefon : 61-24. Fióküzlet : V., József­ tér 13. Telefon 138-19. a Sürgönyeim: Zimmer halászmester, Budapest, a 3 ÍV WiltVA Qiit A MORA HA A HARMÓNIA R.T.NÁL BÉRLI. BUDAPEST IV. VÁCZI U.20. 9ÛRKE 9IÏOI UltntilK­­ Ebben a rovatban készséggel ad a szerkesztőség felvilágo­sítást darabokról, szerzőkről, színészekről, színésznőkről, egy­általában minden színházi és irodalmi dolgokról.) K. A. Másodikán volt. Fehér rózsa. — 1. Nem. 2. Református, 32. — Fedák-imádó. Jövőre is. „A víg miniszter"-ben a primadonnát. — Heves­megyei. 1. Fő-utca 73. 2. Klotild-palota. 3. József-utca 22. 4. ? 5. Ráday-utca 24. Felkeres­heti. — Mary-Ann. 1. Református. 100 korona esténként. 2. Zsidó. 27 éves. 9000 korona. 3. 21 éves, 12.000 korona. 4. Január 1-én, 1 korona. — Cs. Kamilla. Kérdéseire még nem válaszol­hatunk. — G. L. 1. Elutazott. 2. Zsidó. Huszonnyolc éves. 12.000 korona. Van. 3. 16.000 korona. 28 éves. Református. 4. Van. 5. Refor­mátus. 16.000 korona. Harminchárom éves. 6. 24.000 korona. 7. 31 éves. Zsidó. 8. Katholikus. KÖRUTI SZŐNYEGÁRUHÁZ NE VÁSÁROLJON ADDIG, mig Neumann M. és Társánál, Budapest, Erzsébet­ körút 16., ebédlő-, szalon- és futószőnyegek, ágy- és asztalterítők, át­vetők, csipke- és szövet függönyök, paplanok, gyermekkocsik és székek, vas- és rézbútorok különlegességeit meg nem tekintette. Telefon 136-73. O­O­O Telefon 136-73. Vászon, fehérnemű és menyasszonyi Kelengye. Koronaherceg­ utca 12.

Next