Színházi Hét, 1911. május 21–28. (2. évfolyam, 21. szám)

1911-05-21 / 21. szám

21. szám. s/fmiÁzi Ufr «IRKWIOtUimEIW (Ebben a rovatban készséggel ad a szerkesztőség felvilágo­sítást darabokról, szerzőkről, színészekről, színésznőkről, egy­általában minden színházi és irodalmi dolgokról.) H. M. 1. Téved. 2. Nagyon indiszkrét. 3. Igen. — Messze nagy erdő. 1. Fő-utca 73. szám. 2. Harminckettő. 3. Tíztől kettőig. 4. Református. — Lucifer. 1. Négy középiskola. 2. Személyesen fel kell keresni ez irányban. 3. A jövő szezon­ban. — Zsazsa-imádó. 1. 27-ikén 2. Szünetelni fog. — M. L., Kiszombor. délután. Váci­körút 61. — Szidon Dezső. 1. György. 2. a) Medgyaszai Vilma, b) Pálmay Ilka. 3. 9000 kör. 4. Harmincnégy. 5. Csathó Kálmán. — Zazza. 1. Fő-utca 73. 2. Harminckettő. 3. Nem igen. 4. Kassay Vidor. W. — R. Sziveskedjék szerkesz­tőségünkbe bármelyik nap d. e. 9—10-ig bejönni. — Szent liget. 1. Azt csak az illető direkció tud­hatja. 2. Most jár le. 3. 8000 korona. 4. Nem, csak reprize. 5. Zsidó, negyvenegy. as* Színházi hét.­ ­HOTZEH Jili^zmusz Vasárnap : Délután : Boszorkány. 14. oldal. Este: A dolovai nábob leánya. 15. oldal. Hétfő : II. Rákóczi Ferenc. 16. oldal. Kedd : Antonius és Kleopatra. Szerda : Bagdadi vőlegény. 17. oldal. Csütörtök : Délután : Mary Ann. Este : Bagdadi vőlegény. 17. oldal. Péntek : Bagdadi vőlegény. 17. oldal. Szombat : Bagdadi vőlegény. 17. oldal. Vasárnap: Délután: Vízkereszt. Este : Bagdadi vőlegény. 17. oldal. Vasárnap: Délután: A testőr. 18. oldal. Este : Az ezred apja. 19. oldal. Hétfő: Walzertraum (Präger Miksa német tár­sulatának vendégjátéka). 20. oldal. Kedd : Walzertraum (Präger Miksa német tár­sulatának vendégjátéka). 20. oldal. Szerda : Graf von Luxemburg (Präger Miksa német színtársulatának vendégjátéka). 22. old. mufti. 13. oldal Csütörtök : Délután : Osztrigás Miczi. Este : Die geschiedene Frau (Präger Miksa német színtársulatának vendégjátéka). 21. old. Péntek : Zigeunerbaron (Präger Miksa német színtársulatának vendégjátéka). 23. oldal. Szombat : Graf von Luxemburg (Präger Miksa német színtársulatának vendégjátéka). 22. old. Vasárnap: Délután: Az ezred apja. 19. oldal. Este : Fledermaus (Präger Miksa német szín­társulatának vendégjátéka). mm nmíi Vasárnap délután : Babuska. 24. oldal. Vasárnap este : Cigányszerelem. 25. oldal. Hétfő : Lotti ezredesei. 26. oldal. Kedd : Szultán. 27. oldal. Szerda : Lotti ezredesei. 26. oldal. Csütörtök : D. u. Luxemburg grófja. 22. oldal. Este : Cigányszerelem. 25. oldal. Péntek : Lotti ezredesei. 26. oldal. Szombat : Szultán. 27. oldal. Vasárnap : Délután : János vitéz. Este : Cigányszerelem. 25. oldal. Imn JlibzíriUAZ Vasárnap délután : Kis lord. 28. oldal. Vasárnap este : Sárga liliom. 29. oldal. Hétfő : Vízözön. 31. oldal. Kedd : Sárga liliom. 29. oldal. Szerda: Janika. Hamvazó szerda. 32. oldal. Csütörtök : D. u. Kis lord. 28. oldal. Este : Janika. Hamvazó szerda. 32. oldal. Péntek : Janika. Hamvazó szerda. 32. oldal. Szombat : Anatol. 30. oldal. Vasárnap délután : Karenin Anna. Vasárnap este : Janika. Hamazó szerda. 32. old. Női kézimunka és hozzávaló­­ anyagok legjutányosabb beszerzési for­rása Hoffmann György, Budapest, IV. ker., Semmelweis­ utca 5. (a z Orszá­gos Kaszinó mellett) 30 év óta fennálló R­ail kézimunka-üzletében. Ej Ej @j KIADJA A „SZÍNHÁZI HÉT" LAPKIADÓ-VÁLLALATA Igazgató: LÖW DEZSŐ.

Next