Színházi Hét - 1911/21. szám

m­uft 12. oldal m 21. szám művésze játssza, aki a szerepet Budapesten kreálta. Császár Mariska vendégjátékával a Kis pajtást újította fel a színház. A legközelebb; bohózat-újdonság Az ezred apja lesz. Nagyvárad. Három estén Horváth Mici vendég­szerepelt a nagyváradi társulatnál. Az igazgató­ság megállapodásra jutott továbbá Góth _Sán­dorral és Kertész Ellával, a Magyar­ színház tag­jaival. A művészpár a Salome és a Nemere ká­romkodik előadásaival kezdi meg több estére tervezett vendégjátékát. Egy reprit is volt a múlt héten : a társulat az Aranyvirágot elevenítette fel. Nagykikinda. Két bemutatót adott legutóbb Polgár társulata. Az egyik a Sárga liliom volt , a főbb szerepeket Bárody Kató, Gózon, Nagy, Somogyi, Szomori és Tihanyi játszották. A másik bemutató a Cigányszerelem volt, Görög Olgával, Mezey Margittal és Kassai Rózsival a fő női szerepekben. Pozsony: Galafios-Hubermann Elza, a bécsi Deutsches Volkstheater művésznője és Dürr Paula, a brünni városi színház művésznője ven­dégszerepeltek az elmúlt héten a pozsonyi né­met társulatnál. Szombathely. A társulat legutóbb a Testőrt mutatta be. A színésznőt Dinnyési Juliska, a színészt Ujj, a mamát Nádassyné, a kritikust Bodonyi játszotta. Az énekes személyzetet az el­múlt héten az Édes öregem és a Pillangó kis­asszony előkészületei foglalták el. Szeged: Nyárai Antal a Szabin nők elrablásá­ban búcsúzott a szegedi közönségtől. Az elmúlt héten volt azonkívül Pajor Ágnes és Sümegi Ödön búcsúfellépte is. A társulat e szezonbeli utolsó bemutatója az Anatol. A címszerepet Almássy, Maxot Lugosi, a női főszerepeket Szűcs Irén, Kende Paula, Tóvölgyi Margit, Várnai Janka és Fodor Ella játsszák. Ungvár. A társulat legutolsó bemutatója a Smokk-család volt. A főszerepeket Csáder Irén, Szalontai Ferike, Füzess Lenke, Hajnal Ilonka, Vámos Margit, Nagy, Solymosi, Csáky, Marosi és Tukorai játszották. A héten el is búcsúzott Ungvártól a társulat. Nagyszőllős, Szentes és Szolnok a következő állomások: Lugosi Béla, szeptember 1-től a Magyar­ szinház tagja. Radó Aladár Budapest, IV., Bécsi­utca 5. szám. (Deák Ferenc­ utca sarkán.) A főváros legnagyobb BLUZ- és PONGYOLA­ÁRUHÁZA. A cég legújabb divat­tájéko­ztatóján bárki­nek djmentesen küldi Ajándékot ékszerekben, órákban, ezüst­árukban legjutányosabban szállít LÖW SÁNDOR ékszerész és órás Ő cs. és kir. fensége József fő­herceg kam. szállítója, Budapest VIII., József-körut 81. sz. Telefon 62—68. cipő elegáns és sikkes Ered. francia és angol­­ modellek szerint.­­.' Női cipő-különlegessé- nim ADC CTFKT gek legdúsabb válasz- ÍJ U L> Ar­tel t. II. tékban. VI., Andrássy-út 40. : Telefon. KOBRÁK­CIPŐK RAKTÁRA

Next