Színházi Hét - 1911/40. szám

40. szám filma ití egyre népszerűbb és a közönség ne csodálkozzék, ha a nemrégiben lezajlott Bar-Kochba-járvány helyett egyszerre csak a veres pecsenye-járvány üt ki a kávéházakban. Hiába jár JJ a nők után­­* ha ezt nem SZÉKELY és TÁRSA cég (Múzeum­ körút 9.) cipőiben teszi, nem­ igazán formás, tetszetős lába csak e­z a cég cipőiben lehet. OOOOOOOOOOOOOOQOOOOQOOOOOOOOOO Szeged. E héten került bemutatóra Tolstoj színműve, az „Élő halott", a közönség élénk ér­deklődése mellett. A darab azonban mérsékelt sikert aratott, dacára a jó előadásnak. A szerep­lők mindent elkövettek az előadás érdekében, különösen Zátony Kálmán, ez a kedves, tehetsé­ges ifjú művész és Harsányi Margit, kinek a kö­zönség szeretettel tapsolt. Szerdán volt a „Kis herceg" reprize. Leguin bájos muzsikája üdítően hatott és a közönség, mely színültig megtöltötte a színházat, lelkesen tapsolt a szereplőknek. A címszerepet Déry Rózsi játszotta nagy sikerrel. Az est sikerében oroszlánrésze Heltai Jenőnek volt, ki discrét, finom játékával és lágy, kellemes tenorjával népszerűségét még jobban fokozta. Sikere volt még a fiatal, ügyes komikának, Szűcs Irénnek, Antal Erzsinek és Bindernek is. A da­rabot Ferenczi Frigyes teli ötlettel rendezte, az előadást Müller Mátyás karmester fegyelmezett zenekarával vezette. — Törzs Jenő, a Magyar­­ színház művésze, az elmúlt hét két estéjén ven­dégszerepelt a szegedi színházban. A művész az Élő halottban és a Sárga liliomban lépett fel. — Gaál József századik születésenapján a Peleskei nótáriust adta elő Almássy Endre társulata, Kolozsvár. A kolozsvári Nemzeti színház Gaál József századik születésenapján a Peleskei nótá­riust adta elő, amely egyszersmind Janovics Jenő ismert drámatörténeti ciklusának hetedik estéje. A konferansz megtartására az igazgatóság ezúttal dr. Gyalui Farkas egyetemi tanárt kérte fel. A 19. oldal címszerepét Szentgyörgyi István játszotta, akit az előadás előtt meleg ünneplésben részesítettek ab­ból az alkalomból, hogy a király a Ferencz Jó­zsef-renddel tüntette ki. Az üdvözlő beszédet gróf Esterházy Kálmán főispán mondotta. A szín­ház a héten a Lengyel menyecskét is bemutatta. A főszerepeket Sugár Jolán, Hegyi Lili, Simon Mariska, Csapó, Hetényi, Ihász, Nagy Gyula, Gá­­­losi, Krémer játszották. Székesfehérvár. Ezen a héten kezdi meg Székesfehérváron működését a társulat. Első elő­adásul szombatra, december 16-ra az Ezred ap­ját tűzte ki az igazgatóság. Az első hét műsorán még a Cigányszerelem, az Elnémult harangok és a Sárga liliom szerepelnek. Kassa. Gaál József születésének századik év­fordulóján a színház díszelőadásul a Peleskei nó­táriust hozta színre. Azonkívül két bemutató volt a héten : a Vera Violetta és A kis gróf be­mutatója. Az utóbbiban Sziklai játszta a címsze­repet, Hornyay Janka a misst, Váradi Margit a színésznőt, Újvári a színigazgatót, Vágóné a mamát, Pozsony. Gaál József századik születésenap­ján a Peleskei nótárius került színre Pozsonyban Bérczi Gyulával a címszerepben. Ezen a héten mutatta be a színház a Papát. A címszerepet Remete, a fiát Deréki, Georginet Várnai Janka, Colettet Takács Mariska, Jeannet Somogyi Erzsi, az abbét Somogyi, Charmeuilt Sarkadi játszotta. Pécs. A társulat az elmúlt héten felelevenítette a Dollárkirálynőt, a főszerepekben Nyáray Antal­lal, Görög Ilonával, Teleky Ilonával, Haraszti Vilmával, Izsóval, Rákosival. A drámai személy­zetet a Szerelem gyermeke próbái foglalkoztat­ták. A főszerepeket Hondráth Ilona, Király Bo­riska, Halász Ilonka, Sipos, Majtényi, Lóránt­­ játsszák. Szatmár. Az elmúlt hét színházi eseménye a Papa bemutatója volt. A címszerepet Fehér Gyula, fiút Szőke, Georginet Harmat Zseni, a naivát Pálma Tusi, Charmeuilt Radócz, az abbét Baróti, a többi két női szerepet Debreceni Gizi és Liszt Ferike játszották. Sopron. Az elmúlt héten Horváth Kálmán vendégszerepelt a soproni színházban négy estén át. Horváth a Cigányszerelem, a Bőregér, a Her­cegkisasszony és az Ezred apja főszerepeit ját­szotta. Debrecen. A debreceni színház műsorát A kis gróf és az Ártatlan Zsuzsi dominálják. A drámai személyzetet a Papa próbái foglalkoztatják. RIDIKULOK pénz-, szivar- és levéltárcák állandó nagy választékban legolcsóbban kaphatók Csángó finom bőrárukészítőnél, Bpest, Muzeum-körut­­>. Saját készitményü utiböröndök. .. A cím fontos. Kitüntetve aranyérem Grand Prix Páris.

Next