Színházi Hét, 1912. január 7–14. (3. évfolyam, 2. szám)

1912-01-07 / 2. szám

SflflUÁH Lift 2. szám 31. oldal Színház előtt menjünk Fabritzky Irén a Király- és Magyar-szinház kozmetikusához, Andrássy-út 2. Telet. 50—63. NEP-IDEOPEPA Mignon. Opera három felvonásban. Személyek : Meister Vilmos . . . . Kertész V., Pogány Gy. Lothario Róna D., Németh Gy. Laertes ., Pajor Ö., Hajagos K. Friedrich Martoffy Lajos Jarno Fehér A., Bihari S. Antonio Szalai Károly Mignon Basilides M., Berzevícy M. Philine Jávor M., Sebők I. A Very-puder használata folytán a bőrön felismerhetetlen zománc fejlődik. 1. felv. Egy német városka korcsmájában Jarno cigány érkezik Mignonnal, a kis táncosnővel. Jarno kínozza Mignont, akit ketten védenek : Lothario ősz koldus és Meister Vilmos. Sőt Vil­mos meg is veszi a leányt és magával viszi Ro­senberg bárónőhöz, ahová egy színésztársaság is megvan híva. Vilmos szereti a kacér színésznőt, Philinet. 2. felv. Philine, akinek Friedrich a barátja, kacérkodik Vilmossal és sértegeti, gúnyolja Mig­nont. V­á­lt­o­z­á­s: Mignon bánatában öngyilkos akar lenni, de Lothario visszatartja, sőt Mignont meg­bosszulandó, felgyújtja a színházat. Philine be­küldi az égő színházba Mignont, aki benn veszne, de Vilmos kimenti, mert érzi, hogy Mignont szereti. 3. felv. A beteg Mignont a gróf Appriani-házba viszik. Itt kiderül, hogy Lothario a gróf, Mignon pedig a tizenöt évvel ezelőtt eltűnt lánya. Vilmos és Mignon egymáséi lesznek. MLP Troubadour: Opera 4 felvonásban. Szövegét írta : Salvatore Camerano. Zenéjét szerzette : Giuseppe Verdi. Karmester : Reiner Fri­gyes. Rendező : Mérei Adolf. A két szereposztás szereplői : Luna gróf Kriener, Gábor Leonora Jávor, Gervai Maurico Várnai, Pogány Azucena Durigo, Gleviczky Fernando Bihar, Körösi Inez Legard, Hiekisch Ruiz Hajagos, Székely Cigány Mátrai Hirnök Sugár Szinház után a NEW­ YORK-kávéházba megyünk. Maurice és Leonora szeret­i egymást. Boldog szerelmüket Luna gróf zavarja meg, aki fékezhe­tetlen vágyat érez Leonora iránt. Hogy célját el­érhesse, elfogatja Mauricot és börtönbe záratja. Leonora, hogy megmentse kedvesét, odaígéri ma­gát Luna grófnak, aki mohó vággyal kap az aján­laton. De Leonora, mikor Mauricot szabadnak hiszi, megmérgezi magát, hogy a teste csak hol­tan juthasson a Luna gróf birtokába. Lima nagy haragra gerjed, visszavonja a kegyelmet és meg­öleti Mauricot. HIRDETÉSEKET díjszabás szerint fel­vesz a kiadóhivatal II., ZSIGMOND­ UTCA 20. Telefon 152—62. szám. 1 Csőn telefor hal 13—, .nmm­ uriszabó on ulullu ajánlja legelőnyösebb Qn­ 36. ANDRÁSSY-UT 3: gol ruhabi SZÁM. Éti rendszer Telefon 13-ÉS -56. APOLLÓ MŰSORA n­n M­I M­Á­S DOMINÁL

Next