Színházi Hét - 1912/2. szám

30. oldal szff­iszl­usr Szinház előtt menjünk Fabritzky Irén a Király- és Magyar-szinház kozmetikusához, Andrássy-ut 2. Telefon 50—63 rmw m vmm A varsányi csata. Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Farkas Pál. Személyek : A VERY-puder használata folytán a bőrön felismerhetetlen zománc fejlődik. Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 1. felv. Szomolnoky Edith baronessz kezéért sokan versengenek. Ő Reneval főhadnagyot sze­reti, akit hadgyakorlatkor hozzájuk szállásolnak be. A szerelmesek valami kicsiségen összeszólal­koznak. 2. felv. Edith dacból Zádor szociológussal ka­cérkodik és randevút ad neki a parkban. De Abelesz önkéntes, aki a főhadnagyot nagyon sze­reti és Edith beszélgetését kihallgatta, bebeszéli a parkban felállított ágyuknál őrködött Kramecz önkéntesnek, hogy Zádor ágyutolvaj. Változás. Kramecz elfogja a randevún meg­jelenő Zádort, akiről különben is kiderül, hogy a múltja nem egészen szeplőtelen. 3. felv. A főhadnagy és Edith kibékülnek. A kisebbik baronesszt, Jolánt, Haller Antal kéri meg, aki eleinte Edith kezére pályázott, de köz­ben beleszeretett a naiv kis Jolánba. NÉP­Rigoletto: Opera 4 felvonásban. Irta: Piave. Zenéjét szerzette : Verdi. Fordította : Nádaskay Lajos. Rendező: Mérei Adolf. Karmester: Reiner Frigyes. — Személyek : Mantua hercege... Rigoletto, bohóca Gilda Sparafucile .. Monterone Magdalena .. Marullo Ceprano gróf Borsa Ceprano grófné Giovanna Szinház után a NEW­ YORK-kávéházba megyünk. Mantua hercege a nép körében szőtt szerelmi viszonyokkal űzi unalmát. Rigoletto, a herceg udvari bolondja, egy külvárosi kis házban, magas kőfallal körülvéve őrzi felnőtt szép leányát a csábításoktól. A herceg álruhában a leány köze­lébe férkőzik és elcsábítja. Rigoletto kétségbe­esett fájdalmában halálos bosszút esküszik és Sparafucilet, a rablót felbéreli, hogy ölje meg a herceget. Magdalena, Sparafucile nővére magához csalja erdőszéli házukba a herceget. Rigoletto leánya, a vihar elöl menedéket keresve, beko­pogtat a rablóhoz s ez, Magdalena rábeszélésére, ki a szép herceg életét kímélni akarja, az isme­retlent öli meg. Rigoletto éjfél után eljő a her­ceg zsákba varrt hullájáért. Mielőtt a hullámok közé vetné, gyönyörködni akar áldozatában s felbontja a zsákot. Iszonyú kétségbeeséssel látja leánya hulláját. Br. Szomolnoky András Edith ) , ( ír ( baronessz Jolán ) Haller Antal Haller József ) Abelesz ) önkéntes Kramecz ) Reneval főhadnagy ... A kapitány A tűzmester A káplár ... Zádor Eszme Lajos Szirmai Imre Gombaszögi Fr. Tóth Irma Vándori G. Petheő Attila Z. Molnár L. Huszár Törzs Jenő Dobi Ferenc Körmendi János Palotai Sebestyén Géza Vágó Béla Kertész Kriener Szepessy Aranka Bihar Róna Baszilidesz Mária Pajor Mátrai Hajagos Legard Adél Hiekisch Kató ooooo oooo >00000<>000<>0<>00000000000 _>00000 _ 4 ooooooo fgr Digestol OOO t í 11 o< ooo >oo Digestol a legtökéletesebb Isi ö<*>ö*o emésztöpor osssfl OOOOOOO r OOOOOOO oooooooooooooooooooooooooooooo 2. szám Detektívek! sohse keressétek Mona Lisat, mert mindenütt kapható legjobb gumii­ óvszer Szétküldi : Első Magyar Kötszergyár Budapest, II, Lánchtd-u. 15

Next