Színházi Hét - 1912/3. szám

SBJU&tiUfcf 3. szám. 29. oldal Színház előtt menjünk Fabritzky Irén a Király- és Magyar-szinház kozmetikusához. Andrássy-út 2. Telef: 50—69 rmw üt mm A varsányi csata. Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Farkas Pál. Személyek : Br. Szomolnoky András Edith ) , T 1. ( Karonessz Jolán ) Haller Antal Haller József ) Abelesz ) önkéntes Kramecz ) Reneval főhadnagy ... A kapitány A tűzmester A káplár ... Zádor Eszme Lajos Szirmai Imre Gombaszögi Fr. Tóth Irma Vándori G. Petheő Attila Z. Molnár L. Huszár Törzs Jenő Dobi Ferenc Körmendi János Palotai Sebestyén Géza Vágó Béla Színház után a NEW­ YORK kávéházba megyünk. 1. felv. Szomolnoky Edith baronessz kezéért sokan versengenek. Ő Reneval főhadnagyot sze­reti, akit hadgyakorlatkor hozzájuk szállásolnak be. A szerelmesek valami kicsiségen összeszólal­koznak. 2. felv. Edith dacból Zádor szociológussal ka­cérkodik és randevút ad neki a parkban. De Abelesz önkéntes, aki a főhadnagyot nagyon sze­reti és Edith beszélgetését kihallgatta, bebeszéli a parkban felállított ágyuknál őrködött Kramecz önkéntesnek, hogy Zádor ágyútolvaj. Változás. Kramecz elfogja a randevún meg­jelenő Zádort, akiről különben is kiderül, hogy a múltja nem egészen szeplőtelen. 3. felv. A főhadnagy és Edith kibékülnek. A kisebbik baronesszt, Jolánt, Haller Antal kéri meg, aki eleinte Edith kezére pályázott, de köz­ben beleszeretett a naiv kis Jolánba. ïWSfflHAL A kis kávéház. Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Tristan Bernard. Fordította : Heltai Jenő. Személyek : Albert Z. Molnár Philibert Vágó Veauchenu Réthey Xavier Kardos Bigredon Huszár Pluvier Kertész Berangére Haraszthy M. Edwige T. Forrai R. Isabelle Csatai T. Jacqueline Bethlen grófné Yvonne Nagy I. A VERY-púder használata folytán a bőrön felismerhetetlen zománc fejlődik. Ízlik önnek a vacsora SZÁNTÓI SAVANYÚVÍZ nélkül? 1. felvonás: Egy párisi kis kávéház tulajdonosa megtudja, hogy a pincére nyolcszázezer francot örökölt, de még nem mondták meg neki. A kávés tehát egy barátja tanácsára gyorsan busás szer­ződést köt a pincérrel, de kétszázezer franc vin­kculumot köt ki, abban a reményben, hogy a pincér szívesen kifizeti majd a vinkculumot, ha megtudja, hogy örökölt. De a kávés téved : Albert, a pincér, megmarad pincérnek a busás feltételek mellett. 2. felvonás. Albert nappal pincér, éjjel nábob. Egy éjszaka egy előkelő mulatóhelyen találkozik az elhagyott és jelenlegi szeretőjével. Nagy a botrány, Albertet csak az menti meg, hogy egy detektív tévedésből letartóztatja. 3. felvonás. A kávés meggondolja magát és mégis csak Albertnek adja feleségül a lányát, Yvonnet, akibe Albert már szegény pincér korá­ban is szerelmes volt.

Next