Színházi Hét - 1912/16. szám

16. szám 27. oldal OFFUÛLUCT Színház után menjünk a City mozgóba. 3-szor új műsor: Hetenként VARSÁNYI IRÉN Maison BE­R­KO­VITS GYÖRGYIKE DRÁGA GYERMEK c. darab toilettjei IV. kerület, Kristóf tér 2. sz. : szalonjában készültek : PHILANTHIA iHlili viráolizlBle : IV., tâci-Éo­a. Menyasszonyi és alkalmi csokrok, szobadíszek legízlésesebb kivitelben. telefon 4—50­ — • Vidéki megrendeléseket pontosan és gyorsan eszközöl. Mahoney— — — — Ellin, a felesége — Greenaway — toncherolles Sordon — Howlet — — — — Gray Mrs. Etrangin Marion Fenyvessy Emil Varsányi Irén Hegedűs Gyula Körmendy Kálmán Tanay Frigyes Győző Lajos Balassa Jenő Haraszthy Hermin Makay Margit Mrs. Macfelson Miss Lesley — — — Miss Crenenhardt — Hallt Samuel Yerssey Inas Mahoneynél — Inas Joncherollesnál Felvonásközökben a portásnál megrendelhetők színház utánra a Luxus Autóforgalmi r.-t. leg­elegánsabb bérautói (70—65, 81-42). Színház után a NEW-YORK-kávéházba megyünk. Szemben vacsorázzunk a Schückben ! Felvonás körökbe is irtásnál megrendelhetők szinház utánra a­­t­­utóforgalmi r. t. legele­gánsabb bér. (70-65, 81—42). Szinház után a NEW­ YORK Kávéházba­­­ megyünk. .. Szemben vacsorázzunk a Schüchben ! szatmári színházból. A szat­­mári közönség zajos ünneplésben ré­­szesítette a napokban a társulat egyik leg­­kedveltebb művészét, Fehér Gyulát, jutalomjátéka alkalmából. Fehér Gyula a Bolond bimbó szerepében lépett fel s egész estén át zajos ovációk központja volt. Part­nere huga, Fehér Olga, az újpesti szinház primadonnája volt, aki énekművészetével épp ugy meghódította a szatmári közön­­séget, mint bátyja az ő komoly, mély ta­nulmányra valló játékával. vinni// A kalandor. Szinmű három felvonásban. Irta : ifj. Hegedűs Sándor. Személyek : Komlós Ilka Balázs Giza Csáky Biri Kemenes Sarkady Aladár Szatmári Ferenc Kerekes Gyula Polcsa Béla

Next