Színházi Hét - 1912/32. szám

18. oldal 32. szám HALLO MIUJ­AG A Színházi Hét e heti számában Gosz­leth István művészi színházi felvételeit hozza. A kitűnő fényképész állandóan fog lapunk számára dolgozni. Vendégszereplés a Budapesti színházban. Az elmúlt héten nagy sikerrel vendégsze­repelt Somogyi Nusi a Budapesti színház­ban, Tilda szerepét játszotta el ötletesen, temperamentusosan, míg énekszámaival sok tapsot aratott. Az Asszonyfaló Szegeden. Csütörtön este került színre Eisler híressé vált operetteje, még­pedig pompás összerejű előadásban. A címszerepben H. Heltai Jenő brilliáns alakítást produkált, a szegedi lapok egyér­telműleg dicsérik finom, művészi játékát és fölötte kellemes énekművészetét. Tilda szerepében Déry Rózsi, Antal Erzsi mint Mari tette magát érdemessé a közönség tapsaira, úgyszintén jelesül állta meg helyét Szűcs Irén, Solymosi, Oláh és Szathmáry. A brassói színház ügye. Egy, a színház ügyekben igen nagy te­kintéllyel és súllyal bíró fővárosi napilap megírta, hogy a brassói színház ügyét a város illusztris képviselője, Szterényi József éppen nem hordja a szirén és a brassói magyar színészetet csakhamar ki­szorítja az állam nemtörődömsége folytán a szászság, mely a maga nagy vagyonából előbb képes Thália papjainak hajlékot emelni. Bár a cikk tendenciózus volt, megvolt az a haszna, hogy Szterényi csak­ A „Gráczia"- fűzőt az amerikai Patent and Trade-Mark Bulletin nevű világlap a fontosabb jelentőségű alkotások közt ismer­tette s ez az első eset, hogy fűzőtalálmány ily ki­tüntetésben részesült. O­V 3. S ! Utóbbi időben többen próbálkoznak fűzői­ket halcsont nélkül forgalomba hozni, sza­badalmukat azonban nem utánozhatják, mert az a törvény védelme alatt áll ! Számos elismerés és kitüntetés bizonyítja a Grácia­füző jóságát és elegáns alakítását. Kizárólagos gyártási jog : Biró Rezsőné és Társa füzősp­ecialisták Budapest, VI. ker., Andrássy­ ut 38. szám. Fiókok : Budapest, Váci­ utca 7., Győr, Kolozsvár, Árjegyzék díjmentesen kapható.

Next