Színházi Hét - 1912/33. szám

33. szám SZKflUAZi UCT 13. oldal Városi szinháznak voltak oszlopos tagjai , azután Fehér Gyula, aki erős drámai tehetség, no és Bogár Gizi, aki a szubretti szerepkörben lesz meglepetés. Az október 11-iki megnyitón — valamennyi Sziklay rendezésében — színre kerül Molnár Ferencnek A detektiv című egyfelvonásos da­rabja ; lipótvárosi szatíra ez, pom­pás szerepekkel, kacagtató helyze­tekkel és vérbeli molnári dialóggal. Egy kis operette is tarkítani fogja a műsort ; a szövegét Hervay Fri­gyes írta ; színházi körökben elra­gadtatással beszélnek róla, nemkü­lönben a zenéjéről, ami Nádor Mi­hály munkája. A komoly elemet a megnyitó műsorán Simó Ferencnek izgalmas drámája, ,,A vitriol" fogja képviselni, no és a külföldön sokat emlegetett Kaisernek ,,A delejes orvos" c. ,,rettenett"-je. Csitt. AZ UJAK Fehérváry Juliska. Az L­j Színpad keddi bemutatóján Biró Lajosnak Szent házasság című kis remekében egy gyönyörű ter­metű szőke nő tűnt föl. A fő női szerepet kreálta; a játéka fölötte kifejező és egészen bizonyos, hogy sok és szép sikerben lesz még része az Uj Színpadon. Divatszenzáció lesz e hó 15-én megjelenő Divat és Művészet őszi és téli divatalbuma. Okvetlen érdeklődjék utána. Előfizetési ára egy évre 18 kor., félévre 10 korona. Mutatványszám 80 Ml., bélyegekben is beküldhető. Bogár Gizi Fehérváry Juliska Az Operaház REICHMANN SÁNDORNÉ „ ,, , francia és angol női divattermében dal­mitvesz dol­goztatnak. (V., Nagykorona­ utca 24. sz.)

Next