Szinházi Magazin, 1942. április-június (5. évfolyam, 15-27. szám)

1942-05-27 / 23. szám

zsaluk bútorzatából kerül ki, csak egy egiszen új ma­gyar szoba teszi még zsazsa­­sabbá a házat. Fedálunk egyébként június végéig Véndiófázik, azután pihen egyet s Szent Istvánkor új­ra kezdi, kivilágos Kará­csonyig ... Ha már operettnél tartok: HUSZKA JENŐ, az operett Herczeg Ference, pár nap múlva felrándul a Gallyatetőre és belefog Má­ria főhadnagy című daljá­téka komponálásába, amely tudvalévőleg a Fényes re­zsim ■nyitódarabja lesz az Operettszínházban. A vala­micskével nehezebb zene hí­veivel viszont közlöm, hogy P­er­­­ile újra ellátogat hozzánk. Az ő Cavaradossid­­jával fejeződik be Operahá­zunk szezonja. Itt egy pillanatra lopok egy pár sornyi helyet saját­­magamtól, hogy közölhessem A. Réc­s­e­y Sári zongora­­művésznő finom kis meg­emlékezését Mindenekelőtt arról a meg­ható könyvről kell megem­lékeznem, amely mint a Ma­­nach­tszínház Könyvtárának legújabb kiadványa jelent meg s amelynek címe: Ö­r­ö­k S­z­í­n­ház. A tizen­kilenc éves korában tragi­kusan elhunyt ifjú N­­or­­­v­át­h István színházzal kap­csolatos tanulmányait tar­­­talmazza, H­o­n­t Ferenc szeretetteljes feldolgozásá­ban. Más, Dénes György egyre íróbbá válik. Most fut remekbe sikerült regénye, az Alom Manci és máris meg­vették új regényét, amely­nek elme ,T­ál a Iv­a­va­n. Hőse pedig egy komornyik. Más, T­im­ár József legközelebbi filmjében lovagolni fog, e célból minden reggel kivil­­lanyosozik a Nemzeti Lovardába és ott szok­tatja magát a lovaglás gondolatához... de nem szívesen. Más. U­r­a­y Tivadar, amikor a koncert kétszázas sorozata után estéi fel­szabadultak, a Pesti Színházba sietett, hogy megnézhesse Bajort a Bolond Asvayné­­ban. Gizi meghívta nyárra Urayékat föld­vári villájába. Más. Ifjú Ráth József »Szél­hámosok« címen operettet ír, amelynek szce­­náriumát a Barabás Sári vacsoráján össze­gyűlt művésztársaságnak olvasta fel. VICCEM ezen a héten egészen komoly alappal bír ... a Fészek pirosplüss pletykakanapéján me­sélik: Brauer Emil elevenen összekötött elődeink nap­ih­ivottan,fiofjy a Nemzeti Színház ki­­váló és gyönyörű művész­nője megint sokat látható elvált orvos-férje társaságá­ban? — Igen. Úgy szokott­­ez lenni ezekkel a színésznő-or­vos szerelmekkel, hogy elő­ször jön a válás, azután a — recidivá­lás... Bocsánat és kézcsók . SAUER EMILRŐL, volt mesteréről, a mindnyá­junk által nagyra becsült és minap elhunyt nagy bécsi muzsikusról. Rózsaszínű felhőkön át mosolyog a derűs, ta­vaszi égbolt a keskeny utcák régi házaira. Öreg kapuk alatt, rejtett sarkokban orgona nyílik. Virágillattal játszik a friss szellő. A szobában csend van, mélységes, nyugodal­mas, várakozásteli csend. A fekete zongora nyitva áll . . . üveg­bórák alatt, a mesék sporcel­­l­ánná varázsolt ki­rál­y­ai és tü­ndérkisasszonyai álmodnak. . . a fah­éi finom arcak mosolyognak. .. és mindenütt virág . . . tavaszi virág. Halkan, m­int az esti szellő simogatása, egy dalit lehelnek a billentyűk....... Jénekell­ni kezd minden, énekelve nevetni, könnyezni, vágyni, szenvedni, szeretni. Árad és zeng az élet a mes­ter ujjai bal­tt. Visszaemlékezem... a bűbájos könnyűségre, érces erejére, a káprázatos gyor­saságra, ahogyan egymásba o­lvadt csodálatos zongorajátékának minden hangja, jafivutt, magas és vezető érzet­­lemekkel. Őrzője volt az elme­rült kincsek titkos kulcsának, letűnt világok szépsége és ereje éllt benne. A mindennapi munka nála királyi művé lett, — sze­relme volt — ,melyhez élete utolsó pillanatáig hű maradt. Fekete zongorája most is nyitva áll.. . a derűs, tavaszi égbolt mosolyog a keskeny ut­ca régi házaira... a szobában csend van. Üvegburáik alatt könnyeznek a mesék porcel­­lánná varázsolt tündérei... or­­gonairatot hoz a szellő... és én, hallom * blüvös hangókat. Minden elmúlás mellett a halha­tatlan szépség örök muzsikáját! S most jöjjön egy csokor VILLÁMHÍR: Petn­ei­ Attila a Nemzeti Színház örökös tagja, a magyar színészet nagy halottja (Vajda M. Pál foto! Ráday Sári, a Vidám Színház tagja és Hankovszky Zoltán dr. házasságot kötöttek (nemes Jakab felvétele) Dinzfelvonulás Tokióban a japán császárság 2062. születésnapján SZÍNHÁZI magazin JEGYI­RO­D­A IV., Váci­ u. 35. Eskü-it sarok Telefon: *1848-67. Díjmentes házhozszállítás. Vasárnap is egész napon át nyitva Jegyek a legol­sóbb árban is kaphatók ______Fürdő és uszodajegyek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék