Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 5. kötet

MAGYAR Í­RÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZINNYEI JÓZSEF KIR. TANÁCSOS, A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HIRLAP-KÖNYVTÁR ŐRE. V. KÖTET. Iczei—Kempner. BUDAPEST, KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKIADÓHIVATALA, 1897.

Next