Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 6. kötet

jy» . st MAGYAK ÍROK ÉLETE ÉS MUNKÁI A MAGTAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZINNYEL .JÓZSEF KIR. TANÁCSOS; A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HIR LAP-KÖNYV TÁR ŐRE. VI. KÖTET Kende—Kozoesa A uv.vu BUDAPEST, KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYV KIADÓíIIV AT A LA. 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék