Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 6. kötet

jy» . st MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZINNYEL .JÓZSEF KIR. TANÁCSOS, A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HIR­LAP-KÖNYV­TÁR ŐRE. VI. KÖTET Kende—Kozocsa BuDAPEST, KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYV­KIADÓHIIV­AT­A­LA, 1899.

Next