Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 8. kötet

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZINNYEI JÓZSEF KIR. TANÁCSOS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HIRLAP-KÖNYVTÁR IGAZGATÓ ŐRE A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA VIII. KÖTET LokI—Minnich BUDAPEST, KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKERESKEDÉSE 1902.

Next