Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 9. kötet

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI MAGYAR TUDOMÁNYOS A­K­A­D­É­MIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZINNYEI JÓZSEF KII­. TANÁCSOS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HÍRLAP-KÖNYVTÁR IGAZGATÓ ŐRE A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA BUDAPEST, KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKERESKEDÉSE 1903.

Next