Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 9. kötet

A/"j J MAGYAR ÍROK ÉLETE É8 MUNKÁI MAGYAR TUDOMÁNYOS A K A D Ŕ MIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZINNYEI JÓZSEF Kill. TANÁCSOS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HÍRLAP-KÖNYVTÁR IGAZGATÓ ÖRE A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA BUDAPEST, KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKERESKEDÉSE 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék