Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 10. kötet

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZINNYEI JÓZSEF KIR. TANÁCSOS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HIRLAP-KÖNYVTÁR IGAZGATÓ ŐRE A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA X. KÖTET. Ósócska—Pope, BUDAPEST, 1905. KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKERESKEDÉSE

Next