Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 11. kötet

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁS­ÁBÓ­L IRTA SZINNYEI JÓZSEF KIR. TANÁCSOS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HIRLAP-KÖNYVTÁR IGAZGATÓ ŐRE A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA XI. KÖTET. Popeszky—Rába, BUDAPEST, 1906. KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR.

Next