Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 12. kötet

MAGYAR IRŐK ÉLETE ÉS MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁ­BÓL IRTA SZINNYEI JÓZSEF KIR. TANÁCSOS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HIRLAP-KÖNYVTÁR IGAZGATÓ-ŐRE A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA XII. KÖTET. Saád—Steviensis BUDAPEST, 1908. KIADJA HORNYÁNNSZK­Y VIKTOR.

Next