Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 13. kötet

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZÍNNYEL JÓZSEF KIR. TANÁCSOS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI HÍRLAP-KÖNYVTÁR IGAZGATÓ-ŐRE A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA XIII. KÖTET. Steiner—Télf. BUDAPEST, 1909. KIADJA N­ORNYÁNSZKY VIKTOR.

Next