Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 14. kötet

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZINNYEI JÓZSEF KIR. TANÁCSOS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM OSZTÁLY-IGAZGATÓJA A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA XIV. KÖTET. Telgárt­—Zsutai BUDAPEST, 1914. KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR.

Next