Szociálpolitikai Értesítő (1986/1)

II. Áttekintés a szociális munkás képzés elméleti és gyakorlati kérdéseiről - Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről

FERGE ZSUZSA VITAINDÍTÓ GONDOLATOK A SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKEMBERKÉPZÉSRŐL*^ A probléma fontosságát elismertnek tekintem. így itt most nem indokolom részletesen, miért kellenek egyáltalán szakemberek ezen a területen. Szakember igény A társadalompolitikai és szociálpolitikai fejlesztés többféle szakembert igényelne. 1. Elméletileg magasan képzett társadalom- és szociál­politikai szakemberek. Feladatuk részben ilyen jel­legű ismeretek oktatása lenne, részben az államigaz­gatás ilyen jellegű munkáiban való részvétel. /Az Or­szágos Tervhivataltól a Társadalombiztosítási Főigaz­gatóságon keresztül a megyei- városi tanácsok szociál­politikai osztályáig mindenütt szükség lenne ilyen emberekre, nem beszélve a leendő "szociális" főható­ságról./ A feladat tartalmából magától értődőén kö­vetkezik, hogy e szakembereknek valamilyen más szak­mában,pl. közgazdaságtudomány, jog, is magasszintü kompetenciával kell rendelkezniük. 2. Elméletileg jól képzett, a szociálpolitika sokféle gyakorlatában nagyon jártas szociálpolitikai oktatók. Feladatuk értelemszerűen az oktatás lenne, minden olyan intézményben, amelyben szociális képzés van. Legalább két alaptípus kellene /függetlenül attól, hogy közép- vagy felsőfokon tanítanak/: a "taninté­zetben", iskolában oktató, és a "terepen" oktató. Semmilyen szociálpolitikai szakember nem képzelhető el tisztes terepismeret és legalább minimális terep­x/ Szerkesztői megjegyzés: A vitaindító a Művelődésügyi Minisztérium által összehívott 1986. éveleji tanácskozás anyaga volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék