Szocializmus, 1910-1911 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1910-09-01 / 1. szám

primadonnák életének, szerelmének min­den apró foszlánya, így alakul ki a kulisszák mögött, meg a színházak körül való pikantéria és apróság és mende­­mondaszaglászás utálatossága. Vagyon és szegénység azután roppant, áthághatatlan falat ékel a színházi világba. Itt vannak a „nagy" színházak. Egész es­tére nyúló darabjaikkal, fejedelmi civillis­­tákkal fizetett színészeikkel, százezrekbe kerülő darabkiállításaikkal. Ezek csak a vagyon publikumának vannak nyitva egy-egy munkáshetibért kitevő helyáraik­­kal. Hatalmas eszközeik vannak, de igazi művészetet ritkán produkálnak. Művészi lelkiismeretük megdobbanása , a pénztár kulcsainak a csörgése. Sikerük alapja vagy a pornográfia, vagy a jóllakáson épülő burzsoádrámájk világa Henne­­quíntől és Feydeautól Batailleig és Bern­­steinig. A színészeik vagy bohócok vagy „hősök“, akik helyükön vannak bohózatokban vagy hősi ágálásokban, de kínos ellentmondásba kerülnek a drámával, ha emberi érzések vagy tömeg­jelenések problémája áll előttük. Ezek a színházak kirekesztik színpadjukról a proletárt drámáikban és nem engedik be helyáraik tiltó szavával a néző­terükre sem. Lent pedig ott vannak az apró „szín­házak'', mik már nem is igen szín­házak. A tömérdek varieté, tangli-tangli, orfeum, mulató. Itt árulják az olcsó „művészetet" a „nép" számára. Piszok, mindennemű pikantéria finomságától megfosztott trágárság, paraszti adomák vagy zsidó viccek, fokos vagy kaftán s ezek a művészi eszközeik. A színészetük szánalmas ripacsmunka, ahol a művészi alkotás legmagasabb fokát a légtorná­szok vagy a táncosnők magasra rúgott szoknyái teszik. Ez a bordélyház házt művészet már hozzáférhető a proletárság számára is, erre bízta a mai társadalom legszélesebb néprétegeinek­ a nevelését. És most eljutottunk tulajdonképpen való témánkhoz: a Nagy Endre kaba­réjához. Azt hisszük, nem becsüljük túl a jelentőségét, ha a színházművészet demokratizálásának kísérletét és sikerét látjuk benne, ha a nagyképű nagy szín­házak hozzáférhetetlen művészete és a tíngli-tanglí semmis kócnyelése közé ékeljük azzal, hogy a színházaktól át­vette művészi eszközeiket, a tíngli­­tanglíktól meg átvette néppublikumukat. A Nagy Endre kabaréja ma az egyet­len magyar színház, ahol munkáselőadá­sokat tartanak. Munkáselőadásokat, mik­nek a leszállított helyárakkal együtt nem a leszállított művészi nívó a jellemzője, hiszen sokszor szellemesebbek és eleve­nebbek, mint a nagypénzű közönség kímértebb, feszesebb estéi. De nemcsak ebben látjuk a Nagy Endre színházá­nak a jelentős újságát. Hanem : az egyet­len magyar színház ma, melynek nem­csak pénzügyi meg primadonnás poli­tikája van, hanem kulturális és szociális politikája is. A mai Magyarország kul­turális erejének egy része áll itt a jövő Magyarországának a szolgálatába. Ez a színház a szatíra legcsípősebb vesszejével veri végig mindenfajta reakciónak a lovagjait. A választójog baglyainak, a politikai korrupciónak, a nemi előíté­leteknek, a nyárspolgári vagy dzsentri korlátoltságnak, a nagyképű tudóskodás­nak mindig szellemes, soha nem fáradó gyilkosa. Nemcsak hatásos felvonások, kuplé­­pikantériák és nevettető csattanók szín­háza ez, de egy világnézeté is. A komolykodók ám csodálkozzanak ezen a kijelentésen. Ám botránkozzanak meg rajta, akik csak foliókötetek meg fő­címek és alcímek sémáiba préselten tud­nak elképzelni olyan tiszteletreméltó dolgot, mint aminő egy kulturális és szociális világnézet. Nagy Endre neve­tésbe, csúfondáros, borotvaélű nevetésbe tudta sűríteni a maga világnézetét, mely komolyan vesz mindent, ami haladás, igazi kultúra és jóhiszemű művészet, de kiüldöz nevetésével a világból mindent, ami bornirtság, nagyképűség, filiszter­­ség és álkultúra. Ebben a tisztító, söp-

Next