Tér és forma, 1933 (6. évfolyam)

VI. évfolyam, 1. szám

TÉR KS FORMA ÉPÍTOJIÍVESZETI HAVI FOLYÓIRAT VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. BUDAPEST, 1933 JANUÁR SZERKESZTI: I»H. Btll KICM I IC Vllt<*II, ÉPÍTÉSZ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ItlIIAIM.ST VI, l»OIMIAAI<Zkl UCCA 2T. ÍIIIIOV: A IT. 12-0-69 ES 21-9-93 TIKI ILO»: A BUDAPESTI l'J NAGYVASÁRTELEP 1 A NAGYVÁSÁRTELEP ISMERTETÉSE Tervező építész: Münnieh Aladár 2 A NAGYVÁSÁRCSARNOK VASBETONSZERKEZETE Obrist Vilmos 7 DIÁKUDÜLÖTELEP ÜJTIHANYBAN Tervezte: l)r. Kntsis Iván műegyetemi tanár 1:1 GYERMEKGYÓGYINTÉZET A HARZBAN Tervezte: Godehard Sehwetheim 15 FOLYÓIRATOK BŐI ül ROC DES FIZ TUBERKULOTIKUS GYERMEKSZANATÓRIUM Tervezték: P. Abraham és H. Le Meine 21 l'JABB LAKÁSBERENDEZÉSEK Bálint Ferenc munkái 26 VIII. A KRITIKA OLDALAI: EGY KÖNYVRŐL Nyilt levél a szerkesztőhöz: Varjú Elemérhez 31 i TÉR í:s romi v ELŐFIZETÉSI I>Í.VA: Egész évre 28.— P, félévre 15.— P, negyed évre 8.— P Egyes szám ára 4.— P A «Tér és Forma» részére szánt anyag a szerkesztőségben vagy dr. Bierbauer Virgil szerkesztőnek nyújtható be. A kéziratok gépírással, a lap egy oldalán írandók. A beküldött képek az illető szám megjelenése után a szerkesztőségben vehetők át. A tervek a szerzők tulajdonában maradnak, a közölt cikkek csak hozzájárulásunk esetén közölhetők. A beküldött cikkekért szedett oldalankint 8 pengő tiszteletdijat fizetünk. — Fenntartjuk magunknak, hogy a Tér és Formá­ban közölt képeket külön gyűjteményes lenyomatban, esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. FELELŐS SZERKESZTŐ : 1. A K A T OH MI II Á 1. Y, FELELŐS KIADÓ : SÓS (ÍTÖRtlY Kl A IMA: LAKATOS MIHÁLY ÉS SÓS GYÖRGY (V ÁlA.AI.KOíEÓK LAPJA) KeköteNi tábla a% 1032. ci folyamhoz kapliato a kiadóhivatalban I* 3.- árban AZ ÉLELMISZER NAGYVÁSÁR­TELEP CSAR­NOKÉPÜLETE 33 DB. 3.50 X 8.5 0 M. MÉRETŰ KÜLÖNLEGES ACÉLABLAK MARKUS LAJOS VASSZERKEZETEK GYÁRA \ i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék