Tér és forma, 1936 (9. évfolyam)

IX. évfolyam, 1. szám

Modern Művészi Márkás INDANTHREN bútor­szövetek, függönyanya­gok és vásznak, angol, svéd, német, holland, francia üvegek, czinnek és fémtárgyak szalonja. Riloga-Szenes görfüggöny­tartók gyári eladási központja Benyovits lakásművészet Budapest IV, Váci-utca 11/a Tel: 82-6-35 IX. évfolyam 1. szám 1936 január térés építőművészeti havi folyóirat Szerkeszti: D r. BIERBAUER VIRGIL építész TARTALOM: Egy magyar építész-csoport 1935. írta: Szerkesztő 1 Adalékok a városok gazdaságtanához. Irta: Erdei Ferenc 2 Budapest városépítés-politikájához. írta: Fischer Józset 4 A funkcionális forma. Irta: Földes Róbert 7 Pro és kontra. frta: Molnár Farkas 15 Tervező és megrendelő. írta: Fischer József 30 Hirek. — Hirdetések. Felelős szerkesztő : LAKATOS MIHÄLY Felelős kiadó: SÓS GYÖRGY A TER ÉS FORMA részére szánt anyag a szerkesztőségben, vagy dr. Bierbauer Virgil szerkesztőnek nyújtható be. — A kéziratok gép­írással, a lap egy oldalán írandók. — A tervek a szerzők tulajdonában maradnak. — A közölt cikkek más helyen csak előzetes hozzájáru­lásunk esetén közölhetők. — A beküldött cikkekért szedett oldalan­kint 8 pengő tiszteletdíjat fizetünk. — Fenntartjuk magunknak, hogy a Tér és Formában közölteket külön gyűjteményes kiadványban esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. A hirek között (—) jellel ellátottak reklámközlemények, melyekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. ÁTÉR ÉS FORMA előfizetési dija : Egész évre 28.- pengő, fél évre 15.- pengő, negyed évre 8.-pengő, egyes szám ára 3.- pengő A külföld részére egész évre 34.- pengő, egyes szám ára 3.50 pengő forma Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VI, Teréz-körút 56 Telefon: 12-0-69 és 24-9-92

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék