Tér és forma, 1937 (10. évfolyam)

X. évfolyam, 8. szám

X. évfolyam 8. szám 1937 augusztus tévés forma építőművészeti havi folyóirat Szerkeszti: Dr. BIERBAUER VIRGIL építész TARTALOM: 0.d.. A budapesti közforgalmi repülőtér jelentősége. Irta: Bornemisza Géza 207 Budapest és új közforgalmi repülőtere. Irta: Szendy Károly 209 A budapesti repülőtér építésének megszervezése. írta: Elischer Pál 210 A budapesti repülőtér forgalmi épülete. írta: K. H 213 A fotofreskóról. Irta: Dr. Bierbauer Virgil . 224 A budapesti repülőtér hangárjai. írta: Dr. Széchy Károly 228 Die Flugzeughallen des Budapester Flugplatzes. Von Sz 232 A budapesti repülőtér épületeinek központi fűtése és vízellátása. írta: Farkass Sándor . . . 233 A budapesti közforgalmi repülőtér erősáramú villamos berendezéséről. írta: Frohner József . 235 A budapesti repülőtér időjelző szolgálata. írta: Hille Árpád 239 Az új közforgalmi repülőtér híradóberendezései. írta: Czervesz Károly 242 Magyarország repülőgépről 245 A MALERT üzlethelyiségei. írta: Kozma Lajos 247 Hírek — Hirdetések Felelős szerkesztő: MÉSZÁROS EDGÁR Felelős kiadó: MÉSZÁROS ISTVÁN Kiadja: TÉR ÉS FORMA LAPKIADÓ k. f. TÉR Ég pQRMA részére szánt anyag a szerkesztőségben, vagy dr. Bierbauer Virgil szerkesztőnek nyújtható be. — A kéziratok gép­írással, a lap egy oldalán írandók.­­ A tervek a szerzők tulajdonában maradnak. — A közölt cikkek más helyen csak előzetes hozzájáru­lásunk esetén közölhetők. — A beküldött cikkekért szedett oldalan­kint 8 pengő tiszteletdíjat fizetünk. — Fenntartjuk magunknak, hogy a Tér és Formában közölteket külön gyűjteményes kiadványban esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. A hírek között (—) jellel ellátottak reklámközlemények, melyekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem felel a szer­kesztőség azért az anyagért sem, amely a vastag oldalszámmal el­látott szerkesztőségi rész után vékony számokkal ellátott kiadóhivatali oldalakon jelenik meg. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest VIII. Horánszky­ u. 8 Telefon: 1 -360-80 A TÉR ÉS FORMA előfizetési díja : Egész évre 28.- pengő, fél évre 15 - pengő, negyed évre 8.-pengő, egyes szám ára 3.- pengő A külföld részére egész évre 38.- pengő, egyes szám ára 4.- pengő. Fémszálas Picklin- falsarokvédő és hermetikus elzárási munkák: PICK EMIL, BUDAPEST VI, Podmaniczky­ utca 63. Telefon 1-120-55 BAJZA SÁNDOR OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK Központi fűtés Vízvezeték Gázberendezés Csatornázás Budapest, V. Gyöngyház­ u. 4. Tel.: 2-982-12 A filmenyvvel készített csontszáraz­­*é 99 RAPID bútorlapok és épületajtólapok képviselete PRINCZ GYULA ÉS TÁRSA, Budapest V,Rudolf­ tér 4/b. Telefon: 116-016 Kérjen ismertetést, árjegyzéket, Ingyen mintát! Garantáltan vízmentes! utcai cipők és sportcsizmák, vadász- és sportcipők TURAN sportcipő-üzem VI, Podmaniczky­utca 49. Tel.: 1-223-53 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Next