Tér és forma, 1938 (11. évfolyam)

XI. évfolyam, 4. szám - A Fiat service-állomás Budapesten

A Fiat service-állomása Budapesten Tervezte: Quittner Ervin építész A Fiat Automobilok Magyar Eladási R. T. Aréna­ úti gyárterepe Budapest legszebb ser­vice- és javítóműhelye. Oly nagy közkedvelt­ségnek örvend, hogy az utóbbi időben szűk­nek bizonyult. Azt a nagy és nehéz feladatot kellett megoldani, hogy a gyártelep racioná­lis munkamenetét biztosító elrendezést meg­tartva, azt kb. 100%-kal növeljük. Ezt a fel­adatot sikerült teljes mértékben az új bővítés általános elrendezésével oly módon elérni, hogy az nem toldalék jellegű, hanem ellen­kezőleg, esztétikailag is a meglévő régi rész­szel egységes monumentális képet ad. Impozáns a térhatása az újonnan létesült 26 m. széles és 33 m. hosszú service-terem­nek. Ezt a nagy termet sikerült oszlop nélkül íves vasbetonszerkezettel oly módon meg­oldani, hogy az nappal egyenletes jó világí­tást és szellőzést biztosít, másrészt éjjel nagy ablakfelületei belülről kivilágítva impozánsan adják vissza az épület szerencsés körvonalait. A service-csarnokban elhelyezett iroda, tár­gyalási és várófülkék, valamint a mosó és zsírozó szerencsés elhelyezése és kiképzése a csarnok belsejével szerves egészet képez. Meg kell említeni a service előtt lévő udvart, mely kedves kiképzése mellett egycsapásra megoldja az ilyen üzemeknél nagy fontos­ságú és amellett zavartalan parkírozás, ben­zinfelvétel, valamint az üzembe jövő és on­nan távozó kocsik ellenőrzését. Mindent ösz­szevetve, fenti bővítést jelen esetben sikerült oly módon szervesen megoldani, hogy annak eredményeképpen ideális elrendezést nyert az alkatrészeladás, szerelőműhely, service, valamint a nagy kocsiraktár, mely utóbbi tet­szetős tárgyalási fülkékkel is fel van szerelve. Fiat service-állomás Budapesten.Tervezte: Quittner Ervin — Stazione di servizio Fiat a Budapest. Arch.:E. Quittner Vasbetontervező: Steiner Sándor oki. mérnök. Préselt acéllemez harmonika-kapu: Márkus Lajos Rt. Fotó: Közeik

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék