Tér és forma, 1939 (12. évfolyam)

XII. évfolyam, 1. szám

XII. évfolyam 1. szám 1939 térés forma építőművészeti havi folyóirat 1928-ban alapította: MÉSZÁROS EDGÁR Szerkeszti: Dr. BIERBAUER VIRGIL építész TARTALOM: Oldal Aporháza telepes község ' A pécsi székesegyházi uradalom eszterági gazdaságban végzett korszerűsítési munkák, (rta: Gosztonyi Gyula 7 A káposztásmegyeri uradalom új gazdasági munkás­lakásai. Irta: В. V 11 Kassa új strandfürdője 13 Bérház Budapesten a Honvéd-utcában 15 Egy magyar naptár margójára 21 Svéd bútorok (Arch. Perry Martin, Stockholm) .... 22 Építész és lakásberendező. Irta: Kaesz Gyula .... 25 Hírek — Hirdetések A hírek között (—) jellel ellátottak reklámközlemények, melyekért a . szerkesztőség felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem felel a szer­kesztőség azért az anyagért sem, amely a vastag oldalszámmal el­látott szerkesztőségi rész után vékony számokkal ellátott ki^dóhivatali oldalakon jelenik meg. Felelős szerkesztő és kiadó MÉSZÁROS ISTVAN Kiadj»: TÉR ÉS FORMA LAPKIADÓ к f. t. Szerkesztősig és kiadóhivatal: Budapest VIII, Horánszky-u. 8 Telefon: 13-60-80 A TÉR ÉS FORMA részére szánt anyag a szerkesztőségben, vagy dr. Bierbauer Virgil szerkesztőnek nyújtható be. — A kéziratok gépírással, a lap egy oldalán írandók. — A tervek a szerzők tulajdo­nában maradnak. — A közölt cikkek más helyen csak előzetes hozzá-1árulásunk esetén közölhetők. — A beküldött cikkekért szedett oldalan­int nyolc pengő tiszteletdíjat fizetünk. — Fenntartjuk magunknak, hogy a Tér és Formában közölteket külön gyü|teményes kiadványban esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. A TÉR ÉS FORMA előfizetési dija: Egész évre 28- pengő, fél évre 15.- pengő, negyed évre 8.- pengő, egyes szám ára 3.- pengő. A külföld részére egész évre 38.- pengő, egyes szám ára 4,- pengő. FEMSZALAS PICKLIN FALSAROKVÉDŐ ÉS HERME­TIKUS ELZÁRÁSI MUNKÁK Pick Emil, Budapest VI, Podmaníczky-utca 63. Telefon 1-120-55 KÉZZEL SZÖVÖTT BÚTOR­SZÖVET KÜLÖNLEGESSÉGEK NOVA TEXTILIPAR BUDAPEST, VIII., KISFALUDY-U. 24 TELEFON: 1 40-5 79 ETERNIT falburkolatok ETERNIT csövek Somogyi Béla fal- és padlftburkoló vállalat Budapest VI., Qróf Zichy Jenö­utca 37. Telefonszám: 1-HI8-81,.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék