Tér és forma, 1942 (15. évfolyam)

XV. évfolyam, 12. szám - A Takarék és Hitelegylet Szövetkezet székesfehérvári bankhelyiségének átépítése

1еУ ism. liwj eilt] A <«l| ' 1 ef i­ide dó,­enij sill nisil Á Budapesti Kisipari Hitelintézet A jogügyi osztály és az irodák iroda­bútorait készítette: Valnicsek Béla és Fia bútorgyára Budapest, VIII., Erdélyi-utca 4. Telefon: 132-540. и A gáztűzhelyet és az étkező beren­dezését készítette: MOLNÁR JÓZSEF ffizhelykészítő, nagykonyhai berendezéseket és gázfűzhelyet gyártó üzeme Budapest, VIII., Dankó-u. 4. Telefon: 134-225. A bejárati kapukat, pénzfári ablako­kat készítette és az egyéb különleges lakatosmunkát végezte: JUNGFER GYULA mű- és építőlakatos, iparműv. bronz- és fémárugyár Budapest, VIII., Berzsenyi-u. 6. Telefon: 131-890. A Takarék és Hitelegylet székesfehérvári székházának irodafc»,erendezését készítették: VARGA és FEKETE műbútorasztalos mesterek Budapest, VIII., Horánszky-u. 10. T. 134-008. A Kisipari Hitelintézet új szék- és bérházé­nak összes bádogosmunkáit végezte Budapest legrégibb, 72 éves cége: BtfHM JÓZSEF GÉZA épület- és diszműbádogosmester, közp. fűtés-, gáz- és vízvezeték berendezési vállalata Budapest, V., Pannonra-u. 4. Tel.: 111-625. A Kisipari Hitelintézet mázolómunkáját végezte: KÓRNYEI LAJOS szobafestő, mázoló, tapétázó és aranyozó mester Budapest, XIV. Stefánia-út 15/Ь. T. 496-799. A Kisipari Hitelintézet összes falsarkai, vala­mint a bontásoknál fellépő repedések el­hárítására az összes ajtók és ablakok „FÉM­SZÁLAS PIKLINNEL" lettek ellátva. Gyártja: Pick Ernő Budapest, VI., Podmaniczky-u. 63. T. 110-643 A szobafestő munkát végezte: SZIMPER JÓZSEF dísz-, templom-, szoba­festő és mázolómester Budapest, VII., Péterffy Sándor-u. 15. Telefon: 424-233. A napfény-csővilágító berendezés szerelési munkáit végezte: SIMONEK ANTAL tzerelési vállalata Budapest, II., Medve-u. 42. Telefon: 355-562. A linoleumburkolási munkákat végezte: CSÁSZÁR IMRE linoleum szakvállalat Budapest, IX., Lónyay-u. 36. Tel.: 188-749. A Kisipari Hitelintézel kartotékszekrényeit és a székesfehérvári Takarék és Hitelegylet Szövetkezet páncélszekrényeit szállította: ARNHEIM S. J. pénzszekrény ésjresorgyára ig. Gyulai Vilmos Budapest, XIII., Ärboc-utca 3. Telefon: 292-941 és 290-276. ASZTALOSÜZEM géperőre berendezve Olcsón és jól készít minden épület- és bútor­asztalosmíi n hát Wágner és Társa Albertfalva, gróf Apponyi Albert-utca 8 Telefon: 256 — 71 1 székházának kivitelezői: Az építkezéshez KÖSZIVACS hő­szigetelő, valamint „ISOTEX" és „PHONGÁT" hangszigetelő anyago­kat szállított: . Dr. HELVEY TIVADAR vegyészeti gyára Budapest, VI., Eötvös-u. 21. Telefon: 127-275. A „Critfal" fűtési berendezést készítette: Thiergärtner és Stöhr Részvénytársaság Budapest, XI., Budafoki-út 9-11. Telefon: 258-415 és 468-557. A hézagmentes padlóburkolást készítette: URBÁN FERENC HUNGÁRIA hézagmentes azbesztpadló készítő Budapest, XIV. Szugló-u. 93. Tel.: 497-703. Az üvegfestésf végezte: MAJOROS KÁJIOLY üvegfestő és mozaikrakó Budapest, VI., Lehel-u. 14. Telefon: 298-638. Az ajtókat, pénztárterem-pultokat és belső ruhatári berendezéseket készítefte: DOMOKY JÓZSEF asztalosárugyára, Budapest, XIV., Várna-u. 7. Tel.: 496-108. Az összes műbúforasztalosmunkákat végezte: JELENIK IMRE asztalos, Budapest, IX., Tüzoltó-utca 38. Tel.: 335-682. A Kisipari Hitelintézet szegező lakatos-, rács- és vaskapumunkáit végezte: NAGY GYULA lakafosmester Budapest, VIII., Kőris-u. 10. Tel.: 134-815. A belső burkoló- és csempemunkákat végezte: ianusek Béla burkoló- és cementipari vállalata Budapest, XIV., Korong-u. 7/a. T. 296-818. Cementgyár: Budapest, V., Vág-u. 15. Telefon: 291-573. A parkettázás! munkát végezte: FIRCSA BÉLA parkettásmester, parketta­különlegességek képviselet« Budapest, VIII., Rákóczi-úf 13. Tel.: 143-252. A hideg-melegvíz, csatornázás, gázvezeték, egészségügyi berendezés szerelési munkáit végezte: SZEPESSY SÁNDOR utóda SZEPESSY GYULA oki. mérnök tulajd. MOLNÁR ANTAL Budapest, XIV., Abonyi-u. 25. Tel.: 427-370. A személyfelvonókat és gombnyomásra működő kapuemelő berendezést készítette :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék