Táncművészet, 1985 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1985-08-01 / 8. szám

20 HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK Terjedelmes híradást közöl a TANECNI LISTY 85/4. száma a legutóbbi, 9. Havannai Nemzetközi Balettfesztiválról. A lap fő­­szerkesztője, Jana Houkova beszámol a vendégegyüttesek fellépéséről, s így meg­tudjuk, hogy pl. a kijevi, a San Francisco-i, a skót és a spanyol nemzeti társulatok kép­viseltették magukat, valamint a francia Ballet du Rhin társulata párizsi szólisták­kal. A fesztivál újdonságaként azt is hírül adja, hogy ezúttal koreográfiai portrémű­sorokat rendeztek Havannában. A nézők így egy Fokin-gálaestet láthattak A szilfi­­dek, a Petruska és A haldokló hattyú elő­adásával, majd egy Balanchine-gálát az Apolló, a Szerenád, valamint a Téma és variációk kubai előadásával. A francia tár­sulat Lifar-gálaestet tartott, melyen a Szvit fehérben, A Phaedra és az Egy faun dél­utánja szerepelt. A rendezők egy Romanti­kus gálestet is kialakítottak Taglioni, Per­­rot, Bournonville és mások műveinek rész­leteiből. David Bintley-t, a Sadlers Wells Ballet fiatal szólótáncosát a társulat főkoreográ­­fusává nevezték ki — huszonnyolc évesen. ÚJ TÁNCKÖNYVEK. A francia L’Avant- Scene Ballet-Danse sorozat a közelmúlt­ban két új könyvet is megjelentetett. Az egyik a nálunk is nagyra becsült Antonio Gades kötete Le Flamenco címmel, a má­sik pedig, a Romeo et Juliette összefoglaló áttekintést ad Shakespeare drámájának táncbeli áttételeiről. — A pedagógiai iro­dalom is gyarapodott a közelmúltban, mert egy olasz kiadó Fare Danza címmel kiadta a híres balettmester, Enrico Cecchetti „A klasszikus tánc elmélete és gyakorlata" c. művének újabb áttételét. Végül egy ma­gyar vonatkozású könyvészeti hír: Lábán Rezső szülővárosában, Pozsonyban nem­rég adták ki Lányi Ágoston kötetét a nép­táncok táncfelírásos rögzítéséről, Labano­­vo pismo v ludovom tanci címmel. Galina Ulanova a közelmúltban ünne­pelte meg születése 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból a moszkvai Nagyszínház­ban díszelőadást rendeztek, melyen a hí­res balerina és balettmester tanítványa, Nyina Szemizorova alakította A hattyúk ta­vában Odette szerepét. A párizsi Opera évente kiosztott Ni­­zsinszkij-díját a idén Patrick Dupond kapta meg. Balett és video. Mint ezt a nyugati lapok­ban olvasható hirdetések is tanúsíthatják, a balett betört a videó­iparba, s már kazet­tában is megvásárolható egyes darabok felvétele. A londoni Royal Ballet budapesti vendégjátéka után nekünk, magyaroknak különösen érdekes, hogy legújabban a Manon kazettás felvétele is megjelent a piacon. A csodálatos mandarin újabb hódítása. Bartók Béla örökérvényű zenéjét ismét színpadra vitték, ezúttal a Bielefeld-i Balett előadásában, melyhez Alain Christen és Jerzy Topolsky balett-táncosok és Wolf­gang Geisendoerfer balettigazgató készí­tett koreográfiát. Április utolsó hetének végén negyed­szer rendezett pantomimtalálkozót a nyír­egyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola. A hazai - miskolci, budapesti és debreceni - produkciók mellett nagy ér­deklődés kísérte a lengyel és NDK-beli pantomimcsoportok fellépését. Indián táncház Budapesten. Mint az Új Tükör máj. 26-i száma hírül adta, a IIl. Indián napok záró rendezvényeként a Belvárosi Művelődési és Ifjúsági házban New Jersey egyetemi tanára, Bill Powers táncházat rendezett, a fiatalság széles körű érdeklődésétől kísérve. Powers a napjainkra fennmaradt sziú indián tán­cokból rendezett bemutatót, s a résztve­vők örömmel tanulmányozták a régi köz­ös sortáncokat. A svájci televízió Locarno-i Polivideo állomása új sorozatot indított tavasszal A balerinák címmel. A főszerepet az olasz balettélet üdvöskéje, Carla Fracci alakítja, egyebek közt V. Vasziljev, P. Schaufuss, R. Cragon, M. Denard és Ch. Jude partnerségével. A sorozatban meg­elevenednek a romantikus-klasszikus re­pertoár darabjai, miközben Th. Gautier és Gyagilev alakját a kitűnő színész, P. Ustinov mintázza meg. Tévébalett. A Magyar Televízió Csen­­terics Ágnes rendezésében balettfilmet készített Arany János A bajusz c. elbe­szélő költeményéből. A produkció főbb­­szereplői: Pártay Lilla, Szőnyi Nóra, Metzger Márta és Dózsa Imre.

Next