Táncművészet, 1986 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1986-09-01 / 9. szám

napját. Az ünnepi műsor az idén egyben a 26. évadjában járó Pécsi Balettet is köszön­tötte. Hogy a 25 éves a Pécsi Balett című összeállítás (szerk.: Hámos Veronika, rend.: Csenterics Ágnes) ke­vésbé „kiglancoltan” ünnepire sikeredett, mint általában a ju­bileumi műsorok, azt a ne­gyedszázados együttes utóbbi periódusainak megcsendese­dett sikerei indokolják. Pedig a megszólaltatott alapító gene­ráció olyan negyedszázadot hagyott maga mögött, amire­­ egy egészséges, állandó vál­tozásban lévő táncéletben, ahol az új értékek nem negli­gálják a régit, viszont termé­szetes az állandó megújulás is — minden művész büszke le­het. Hogy Pécsett az ünnepbe leheletnyi bánat és keserűség is vegyült? Nem e jubileumi műsor dolga, hogy feltárja az okokat. Viszont a szerkesztő gondosabban is válogathatott volna a régi felvételek között, s így a bejátszások történeti­leg hitelesebb képet rajzolhat­tak volna a különböző együtte­si korszakokról és műfajokról, még ha természetesen a néző nem is várhatja el, hogy 25 év­ről, s több mint kétszáz balett zöméről tudósítson egy negy­ven perces összeállítás. (S egy önvizsgálatra késztető tény Levonulás a hegyről (Ágoston felv.) 23

Next