Tarsadalmi Szemle – 1932.

1. szám

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT SZERKESZTI­­ MADZSAR JÓZSEF DR. és SÁNDOR PÁL DR. Tartalom: Madzsar József, 1931. — Molnár Em­il: A paraszt az eredeti tőke­felhalmozás kor­szakában. — Újvári László: Az egyház szo­ciálpolitikája- - Birk­ás Péter: A tudomány szervezése Oroszországban. — Szalay Gy.: Fasizmus és munkásosztály Magyarorszá­gon. — SXEMCE. Louis Fischert tehetsé­gem-e kapitalista tervgazdálkodás? — Hor­váth­ Károly : A szociáldemokrata párt 28-ik kongresszusa. — Becse Kálmán : Gazda­sági válság Németországban. — if­. Szász Dezső : „Konfliktus" vagy imperialista h­á­ború Mandzsúriában? — Haraszti Sándort :Programmkritikák. — KÖNYVEK. Gereb­lyés László: Egy író tragédiája. — Forgács Antal: Az idő katonái. — SZEMINÁRIUM. Eörsi B.­­ Kereskedelmi és fizetési mérleg MEGJELENIK ÉVENTE TÍZSZER. 1932. JANUÁR HÓ.­­ - II. ÉVF. M. SZ.

Next