Tarsadalmi Szemle – 1946.

1. szám

I. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. Világ proletárjai egyesüljetek! TÁRSADAL SZEMLE \ M \ i, Y A IS l­ ‡ ‡ ‡1 ‡1 IMS T'| PA­R­ I) O M Á WOS FO I, Y Ó I H A T SZERKESZTŐBIZOTTSÁG : FOGARASI BÉLA, GERŐ ERNŐ, LUKÁCS GYÖRGY, MÓD ALADÁR, MOLNÁR ERIK, RÉVAI JÓZSEF, RUDAS LÁSZLÓ / 1 ‡ i ' 1j' ' • ' c 4·­­FŐSZERKESZTŐ: FOGARASI BÉLA 1946 JANUÁR ****** * ********* RÁKOSI MÁTYÁS: Feladataink az elmélet terén. RÉVAI JÓZSEF: A választások és a magyar demokrácia néhány alapkérdése. MÓD ALADÁR: Az újjáépítés gazdasági politikája. DONÁTH FERENC: Demokratikus földreform. LUKÁCS GYÖRGY: Demokrácia és kultúra. SZENTMIHÁLYI JÁNOS: Demokratikus iskola­politika. FOGARASI BÉLA: Marx és Engels tanítása a nemzeti kérdésről. (Részletes tartalom a belső lapon). SZIKRA KIADÁS, BUDAPEST I­I ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + T A

Next