Tarsadalmi Szemle – 1950.

1. szám

V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM­ ­ "­­4 . A leninizmus diadala Sztálin: A kínai forradalom távlatairól Fogarasi Béla: Sztálin Műveinek II. kötete magyar nyelven Hevesi Gyula: A magyar Sztahanov-mozgalom sajátos­ságai és feladatai ipari tartalékaink mozgósításában Öt év előtt .... A felszabadulás dokumentumai Nemes Dezső: A Tájékoztató Iroda határozata és a bé­kéért való harc Rédei Jenő: Szocialista statisztika—polgári áltudomány rd­stzlete* tartalom a belső o­l­d­a­l­ * 1950 Január • SZIKRA * JANUÁR * ÁRA 3 Ft Világ proletárjai egyesüljetek t­ársadalmi Szemle A MAGYAR DOLGOZÓK szerfe»..tffbi*otftáfr! FOGARASI BÉLA . GERŐ ERNŐ • LUKÁCS GYÖRGY . MÓD ALADÁR . MOLNÁR ERIK RÉVAI JÓZSEF . RIES ISTVÁN . RUDAS LÁSZLÓ • VAJDA IMRE Főszerkesztő: FOGARASI BÉLA

Next