Tarsadalmi Szemle – 1951.

1. szám

1951 január VL ÉVFOLYAM 1. SZÁM • Világ proletárjai egyesüljetek! Társadalmi Szemle A MAGYAR DOLGOZÓK pártjának tudományos folyóirata Szerkesztőbizottság: DONÁTH FERENC . FOGARASI BÉLA • GERŐ ERNŐ, HORVÁTH MÁRTON. LUKÁCS GYÖRGY MÓD ALADÁR • MOLNÁR ERIK. RÉVAI JÓZSEF Főszerkesztő: FOGARASI BÉLA RÁKOSI MÁTYÁS: Ötéves a Társadalmi Szemle Nógrádi Sándor : Hazafiság és honvédelem Berei Andor : Lenin — az emberiség útmutatója Mód Aladár: Két kongresszus között Vas Zoltán : Tervmunkánk fejlődése és hiányosságai _ Nagy Imre : Sztálin Műveinek XII. kötete Németh Gyula : Sztálin nyelvtudományi cikkei és a hazai nyelvtudomány feladatai R^sik­tri tartalom a b c | iö oldalon SZIKRA • JANUÁR • ÁRA 3 F % ^ j lOlOÍV -

Next