Tarsadalmi Szemle – 1952.

1. szám

Társadalmi Szemle Szerkesztőbizottság: FOGARASI BÉLA GERŐ ERNŐ HORVÁTH MÁR­TONI • LUKÁCS GYÖRGY MÓD ALADÁR • MOLNÁR ERIK • RÉVAI JÓZSEF Főszerkesztő: FOGARASI BÉLA Nógrádi Sándor: Lenin eszméinek mindenható ereje • ../ • Szántó Rezső: A kommunizmus építkezései — a béke művei Márczis Antal: A termelőszövetkezeti gazdasá­gok megszilárdításáért Fogarasi Béla: A társadalmi-történeti tudomá­nyok helyzete és feladatai Sztálin elvtárs új munkáinak megvilágí­tásában . Molnár Erik: A magyar történetírás a felsza­badulás óta, eredményei, h­iányos­ságai és legsürgősebb feladatai f ' ^V'1'' Részletes tartalom a belső oldalon 1952 január VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM « JANUÁR « ÁRA 3 Ft

Next