Tarsadalmi Szemle – 1982.

6. szám - Eckhardt Sándor: Tudomány és köztudat a rák elleni küzdelemben

DR. ECKHARDT SÁNDOR: Tudomány és köztudat a rák elleni küzdelemben A rák krónikus betegség. A hosszan tartó szenvedés, a huzamos munkaképte­lenség olyan helyzetet teremt a beteg, valamint családja és környezete számára, amelynek következményei nehezen viselhetők el és társadalmi méretűek. Ért­hető tehát, hogy a közvélemény a rákkérdést élénk figyelemmel kíséri, és az orvosok, valamint a kutatók munkájától elvárja, hogy valamilyen csodálatos felfedezés nyomán a rákprobléma mielőbb megoldódjon. A daganatellenes küzdelem helyzete hazánkban Magyarországon a halálokok sorrendjében a daganatos betegségek a második helyet foglalják el. A Központi Statisztikai Hivatal 1979-ben 27 313 daganatos halálesetet regisztrált, közöttük 15 116 volt a férfi, 12 197 a nő. Bár a daganatos megbetegedések számát pontosan nem ismerjük, az új betegek száma évi 35 ezerre, a gondozás alatt álló, tünetmentes vagy panaszok miatt kezelt összes be­tegé pedig kb. 120 ezerre becsülhető. A daganatos halálozások mintegy 10 szá­zaléka az 50 éven aluli korcsoportokból kerül ki, de a megbetegedési arány kö­zöttük 20 százalék körül van. A 30 és 50 év közötti nők csoportjában a rák a ve­zető halálok. Elmondható tehát, hogy a daganatos betegségek gyakorisága nagy, halálos kimenetele nem ritka. A rák nem kímél sem időst, sem fiatalt. A daganatos betegségekből eredő halálozás napjainkban egyenletes növeke­dést mutat. A 100 ezer lakosra eső halálozás 1965-ben 191 volt, 1979-ben ez a szám már 252. A növekedés nagyrészt a férfiak tüdőrákjának és a nők emlő­rákjának megszaporodásával magyarázható. Ezzel egyidejűleg némi csökkenés mutatkozik a méhnyakrák és a gyomorrák mortalitásában. Nő a daganatos mor­biditás, a megbetegedések arányszáma, amelyről megbízható adataink sajnos hazánknak csak egyes területeiről vannak, így például Vas megyében 1964-től 1980-ig 100 ezer főre vonatkoztatva a daganatos megbetegedések száma 41 százalékkal emelkedett. Hasonló tendencia tapasztalható Szabolcs megyében is, ahol a növekedés 56 százalékos. Fontos megállapítás viszont az az adat, hogy a gyermekkori daganatok abszolút száma ezeken a területeken lényegében változatlan maradt. A daganatos betegségek számbeli növekedését számos tényező magyarázza. A diagnosztika fejlődése, valamint az egészségügyi ellátás általánossá válása következtében a daganatos megbetegedéseket ma már gyakorlatilag minden esetben felismerik. E mellett fontos szerepet játszik a népesség elöregedése, amellyel együtt jár a daganatos betegségek előfordulásának fokozott valószínű.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék