Tarsadalmi Szemle – 1996.

4. szám - Műhely - Hamberger Judit: A szlovák alkotmányos rendszer és politikai kultúra összefüggései

MŰHELY HAMBERGER JUDIT A szlovák alkotmányos rendszer és politikai kultúra összefüggései Az alábbi dolgozat hozzászólás a Szabó Máté által a szlovák, a magyar és a szlovén társada­lom tiltakozási kultúrájának 1993-as állapotát vizsgáló kutatásokról készített, a Társadalmi Szemlében megjelent tanulmányhoz. Szándéka, hogy a szlovák tiltakozási kultúra jellemzőit a szlovák politikai kultúra és alkotmányos rendszer általános összefüggéseinek előterében vá­zolja. Alátámasztja Szabó Máté 1993-ra vonatkozó következtetéseit, és bemutatja a későbbi időszak tiltakozási kultúrájának jellemzőit, módosulásának okait. A szlovák alkotmányról A csehszlovák szövetségi állam szétválása (1992. december 31.) előtt a szlovák parlament önálló állami alkotmányt fogadott el (1992. szeptember 1), mely köztársasági államformát, többpárti, képviseleti demokratikus rendszeren alapuló parlamentáris kormányformát határo­zott meg. Az alkotmány kiegyensúlyozott hatalommegosztást, egyenlő és titkos választójogot­­ deklarál, de a miniszterelnöknek kiemelkedő szerepet biztosít.1­­ A sietősen elkészített alkotmány nemzetállami és szocialisztikus jegyeket hordoz magán. Az alkotmányos rend kiépítésének problémái azt mutatják, hogy" az alkotmány megalkotói­­ magasabbra tették a mércét, mint amit a társadalom politikai kultúrája és politikai gondolko­dása alapján elfogadni és működtetni tud. Az alkotmány és a politikai valóság ellentétét leg­markánsabban az az 1993 novembere óta tartó politikai harc mutatja, amit a miniszterelnök (Vladimír Meciar) a köztársasági elnök (Michal Kovác) ellen a szlovák alkotmányos rendszer prezidenciálissá vagy kancellári típusúvá alakítása céljával indított. De támadás indult az al­kotmánybíróság ellen is. Az alkotmány szerint az alkotmánybíróság független intézmény, jelenleg az egyetlen, amely meg tudja akadályozni a szlovák alkotmányos rendszernek egyszerű parlamenti több­séggel való megváltoztatását. A szlovák alkotmánybíróság fokozódó politikai nyomás alatt van. A kormányelnök felől kiinduló politikai nyomás a felszínen anyagi természetű: az alkot­mánybíróság költségvetésének megkurtítása, az alkotmánybíróknak járó biztonsági feltételek megvonása stb. A szlovák kormányfő harmadik hatalomra kerülése után azt is kijelentette, hogy „a szlovák alkotmánybíróság a szlovák politikai rendszer beteg eleme".­ Deklarált szán­déka, hogy egyszerű többséggel módosíttassa az alkotmánybírák kinevezésének és szolgálati­ ­ Ústava Slovenskej republiky­­ pre­skoly (A Szlovák Köztársaság alkotmánya­­ az iskolák számára), 1993. Az alkotmány szövege, valamint az alkotmány és a szlovák nemzetfejlődés alkotmányos jellegű fordulópontjainak (mint au­tonómiatörekvések, memorandumok és deklarációk) ismertetése, valamint az állami alkotmány ismertetése, elemzése. 2 Ondri­s, Vladimír: Meciarova potemkinova dedina (Meciar Potemkin-faluja), Domino efekt, 1995. 36. szám, 4. old.

Next