Teatrul, 1962 (Anul 7, nr. 1-12)

Numerele paginilor - nr. 1 - _2

Nr. 1 (anul VII) ianuarie 1962 REVISTA LUNARA EDITATA DE MINISTERUL INVAŢAMTNTULUI Şl CULTURII SI DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R.P.R. Pag. 5 U Al A R COSTACHE ŞI VIAŢA INTERIOARĂ Dramă şi comedie în trei acte (şase tablouri) de PAUL EVERAC .... 1 Lucian Giurchescu „MODA“ ÎN GENERE ŞI MODA TIMPULUI TAU ...............................................................................38 Andrei Băleanu PE URMELE UNUI SUCCES „Al patrulea“ de Konstantin Simonov pe scena Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra“ •. 42 Mira Iosif O SAPTÂMÎNA LA NAŢIONALUL IEŞAN 47 Margareta Bărbuţă CONFLICTUL DRAMATIC ŞI SURSELE SALE INEPUIZABILE ............................................55 B. Elvin PE MARGINEA ClTORVA PIESE ÎN MA­NUSCRIS ........................................................................61 Radu Cosaşu MI SE PARE ROMANTIC IN CONTINUARE 65 A. Karaganov DESPRE CONTEMPORANEITATE ÎN MOD CONTEMPORAN (II)..........................................74 Arlechin O PÂŢANIE CU TÎLC...................................82 CRONICA SPECTACOLELOR..........................85 ★ I lie Rusu UN ÎNCEPUT PROMIŢĂTOR .... 99 Valentin Silvestru DIALOGURI DESPRE TEATRU .... 103 Hans-Rainer John TEATRUL GERMAN DE AZI, PE DOUĂ FRONTURI ...............................................................105 Coperta I : George Şimonca (Nae Girimea) şi Eugenia Balaure (Miţa Baston) în „D-ale Carnavalului“ de I. L. Caragiale (Studioul Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale"). Coperta IV : Schiţă de decor de Jules Perahim pentru „De Pretore Vincenzo“ de Eduardo de Filippo (Teatrul Tineretului). REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA Str. Constantin Miile nr. 5-7-9—Bucureşti — Tel. 14.35.58 Abonamentele se fac prin factorii poştali şi oficiile poştale din întreaga tara PREŢUL UNUI ABONAMENT 15 lei pe trei luni, 30 lei pe şase luni. 60 I i pe un an

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék