Teatrul, 1976 (Anul 21, nr. 2-12)

Numerele paginilor - nr. 2 - _1

REVISTA A CONSILIULUI CULTURII $1 EDUCAŢIEI SOCIALISTE Ioana Manolescu: „Lumea e prea mare, via fa mă (opleşeşte...“ (Gorki, „Bar­barii'“) •A» Dem Rádulescu : „Din pricina mea nn e cazul să se sdrnească uri cu­tremur“. (Ilasek, „Svejk") în acest număr: HANDICAP O nouă piesă de ECATERINA OPROIU

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék